Lista laureatów od 1990

 

  1990    
1 Danuta BIEGAŃSKA-BŁAHUT twórczość plastyczna i fotografika  
2 Jadwiga BOŃKOWSKA społeczny rozdział leków  
3 Adam BOROWSKI działalność wydawnicza  
4 Tadeusz BORUTA twórczość plastyczna  
5 Jerzy CHODKIEWICZ twórczość filmowa  
6 Zbigniew CHRUŚCIEL działalność wydawnicza  
7 Andrzej CIESIELSKI twórczość plastyczna  
8 Krzysztof CNOTALSKI działalność związkowa  
9 Krzysztof DAWIDOWSKI publicystyka  
10 Maciej FRANKIEWICZ działalność wydawnicza  
11 Andrzej FRISZKE publicystyka  
12 Teresa FRODYMA publicystyka  
13 Piotr FRYDRYSZEK dziennikarstwo  
14 Adam GIERA działalność obywatelska  
15 Stanisław GŁAŻEWSKI publicystyka  
16 Rafał GRUPIŃSKI publicystyka  
17 Aleksander HERZOG publicystyka i praca obywatelska  
18 Tomasz JARZĘBOWSKI publicystyka  
19 Barbara JÓŹWIAK-KARCZEWSKA działalność wydawnicza  
20 Paweł JUZWA publicystyka  
21 Sławomir KOŁODZIEJ działalność wydawnicza  
22 Krzysztof KRÓL dziennikarstwo  
23 Zdzisław KRÓL działalność wydawnicza  
24 Antonina KRZYSZTOŃ śpiew i poezja  
25 Stanisława KSIĄŻEK działalność bibliotekarska  
26 Piotr LEGUTKO praca publicystyczna i oświatowa  
27 Ewa LIPSKA twórczość poetycka  
28 Anna ŁOŚ twórczość plastyczna  
29 Andrzej ŁUC twórczość plastyczna  
30 Eugeniusz MADEJ działalność związkowa  
31 Jadwiga MARMULAK młodzieżowy zespół teatralny  
32 Stanisław MICHALKIEWICZ dziennikarstwo i publicystyka  
33 Wiesław MIZERSKI działalność obywatelska  
34 Elżbieta MORAWIEC publicystyka  
35 Egon NAGANOWSKI krytyka – tłumaczenia – pisarstwo  
36 Marek NOWICKI obrona praw człowieka  
37 Czesław OKIŃCZYC współpraca polsko-litewska  
38 Andrzej PALUCHOWSKI praca w Klubach Inteligencji Katolickiej  
39 Krystyna SPRUSIŃSKA działalność wydawnicza - 57 -  
40 Krzysztof STANOWSKI praca z młodzieżą  
41 Wojciech STARZYŃSKI działalność wydawnicza i oświatowa  
42 Antoni STAWIKOWSKI działalność związkowa i obywatelska  
43 Piotr SZCZEPANIK śpiew – muzyka – poezja  
44 Ewa SZUMAŃSKA pisarstwo i publicystyka  
45 Wojciech WOJNAROWSKI twórczość muzyczna i kompozytorska  
46 Wiesław ŻYŹNIEWSKI działalność wydawnicza  
  1991  
47 Witold BANACH praca społeczna na terenie Ostrowa Wielkopolskiego  
48 ks. Stanisław BARTMIŃSKI praca społeczna i wychowawczo-oświatowa w Przemyślu  
49 Ewa BERBERYUSZ dziennikarstwo i publicystyka na rzecz budowy demokracji  
50 Bożena BRZEZIŃSKA praca społeczna i oświatowa na terenie Konina  
51 Tomasz CHROMIŃSKI rehabilitacja dzieci specjalnej troski we Wrześni  
52 Tomasz CYNGOT publicystyka  
53 Mirosław CZECH przyjaźń i współpraca polsko-ukraińska - 58 -  
54 Medard CZOBOT współpraca polsko-litewska  
55 Aleksander DĄBROWSKI praca w Archiwum Wschodnim  
56 Wojciech DOLATA publicystyka i dziennikarstwo na terenie Poznania  
57 Wanda FALKOWSKA dziennikarstwo  
58 Jan FRANCZYK współpraca polsko-litewska  
59 Małgorzata GIŻEJEWSKA praca w Archiwum Wschodnim  
60 Urszula GŁOWACKA działalność społeczno-kulturalna na terenie Podlasia  
61 ks. Franciszek GŁÓD praca społeczna na rzecz biednych i dzieci z rozbitych rodzin  
62 Waldemar GNIADEK publicystyka  
63 Andrzej GRABOWSKI praca z młodzieżą na terenie Tarnowa  
64 Jerzy JACHOWICZ dziennikarstwo  
65 Alicja JANKIEWICZ praca na rzecz chorych dzieci i ich rodzin  
66 Leszek JANKIEWICZ praca społeczna z młodzieżą w Skierniewicach  
67 Wojciech KAMIŃSKI dziennikarstwo  
68 Artur KASPRZYKOWSKI działalność wydawnicza - 59 -  
69 Elżbieta KRUKOWSKA rozwój współpracy polsko-niemieckiej w dziedzinie wymiany studentów  
70 Wojciech KSIĄŻEK publicystyka i budowa społeczeństwa obywatelskiego  
71 Bolesław KUCZERAWY resocjalizacja i praca z dziećmi specjalnej troski  
72 Janina LIMINOWICZ współpraca polsko-litewska  
73 Katarzyna MADOŃ-MITZNER praca w Archiwum Wschodnim  
74 Romuald MIECZKOWSKI współpraca polsko-litewska  
75 Krzysztof MILLER fotografikadziennikarska  
76 Jan MINCEWICZ kultura ludowa na Litwie  
77 Urszula OETTINGEN troska o miejsca poległych na terenie Kielecczyzny  
78 Marcin OLAJOSSY samopomoc chorych psychicznie i reforma więziennictwa  
79 Aleksiej PAMIATNYCH ujawnienie zbrodni katyńskiej w ZSRR  
80 Wiesław PLETENICKI działalność wydawnicza na Litwie  
81 Grzegorz PRZEBINDA współpraca polsko-rosyjska w walce o demokrację  
82 Gertruda PRZYBYLSKA praca na rzecz bezrobotnych, samotnych i starych  
83 Leon RADZIEJEWSKI rozwój samodzielności wiejskiej w Żarnowcu - 60 -  
84 Anna RUDZKA ruch Solidarności Rodzin na terenie Lublina  
85 Swietłana SAWRASOWA organizowanie wakacji i leczenia dzieci czarnobylskich w Polsce  
86 Halina SIKORA ochrona środowiska w Zawierciu  
87 Iwona SMOLKA pisarstwo i krytyka  
88 Henryk SOSNOWSKI historia i kultura polska na Litwie  
89 Stefan SZCZYGŁOWSKI publicystyka  
90 Anna ŚMIDECKA działalność obywatelska  
91 Janusz TRZCIONKA działalność obywatelska i oświatowa  
92 Anna UPIRÓW teatr dziecięcy w Jeleniej Górze  
93 Rimvydas VALATKA współpraca polsko-litewska  
94 Paweł WARCHOŁ współpraca między Polakami, Niemcami, Białorusinami  
95 Adolf WISŁOWSKI współpraca polsko-ukraińska  
96 Andrzej WOJCIECHOWSKI rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci w Toruniu  
97 ks. Tadeusz ZALESKI praca w Fundacji im. Brata Alberta  
98 Elżbieta ZAWACKA działalność obywatelska - 61 -  
99 Barbara ZBROŻYNA twórczość plastyczna i praca pedagogiczna  
100 Andrzej ZEYLAND pisarstwo  
101 Jerzy ZIELIŃSKI praca społeczna i obywatelska na Górnym Śląsku  
  1992  
102 Jerzy ARMATA ratowanie dzieci chorych na raka krwi  
103 Mieczysław BAGIŃSKI rozwój Technikum Rolnictwa Ekologicznego w Wojewodzinie  
104 Adam BEDNARCZYK rozwój kultury w Iłży  
105 Stanisław BRAŃSKI ochrona środowiska naturalnego  
106 Barbara CHOLEWA samopomoc osób niepełnosprawnych  
107 Krzysztof CZYŻEWSKI rozwój Fundacji „Pogranicze”  
108 Jerzy FEDOROWICZ rozwój teatru ludowego w Nowej Hucie  
109 Jerzy FIJAŁKOWSKI praca społeczna na Ziemi Staszowskiej  
110 Barbara FUSTOSZENKO praca na rzecz przyjaźni polsko-białoruskiej  
111 Teresa GĄSIOR-WYSOKIŃSKA praca społeczna w dziedzinie psychoterapii  
112 Romuald GIECZEWSKI współpraca polsko-litewska - 62 -  
113 Grażyna GRABOWSKA rozwój plastyki wśród dzieci w województwie tarnowskim  
114 Mirosława HARCZUK rozwój twórczości plastycznej wśród chorych dzieci  
115 Jagoda HERNIK praca nad zbliżeniem polsko-litewskim  
116 Sokrat JANOWICZ praca nad zbliżeniem polsko-białoruskim  
117 Barbara JÓŹWIAK rozwój Technikum Rolnictwa Ekologicznego w Wojewodzinie  
118 Tomasz KASPRZYCKI praca na rzecz wydawnictw i bibliotek  
119 Irena KEMPA ochrona środowiska na Śląsku  
120 Wiesław KĘSIK praca społeczno-kulturalna w Ciechanowie  
121 Piotr KOBIERECKI praca na rzecz wydawnictw i bibliotek  
122 Władysław KORKUĆ krzewienie kultury na Wileńszczyźnie  
123 Sławomir KOWALEWSKI rozwój Towarzystwa im. Edyty Stein  
124 Adam KULIK praca nad zbliżeniem polsko-litewskim  
125 Dominik KUZINIEWICZ krzewienie kultury na Wileńszczyźnie  
126 Zygmunt KWIATKOWSKI praca społeczno-kulturalna w Golubiu  
127 Marzena LISOWSKA organizacja i rozwój ruchu „Przymierza Rodzin” - 63 -  
128 Agata MAMOŃ-PROKOP ochrona kościołów niemieckich i ukraińskich w Polsce  
129 Bogdan MARTYNIUK ochrona zabytków sztuki cerkiewnej w Polsce  
130 ks. Arkadiusz NOWAK pomoc dla ofiarAIDS  
131 Maria PODLASIECKA praca dydaktyczno-wychowawcza  
132 Ryszard PRASZKIER praca społeczna w Fundacji „Synapsis”  
133 Genowefa ROMANOWSKA rozwój Technikum Rolnictwa Ekologicznego w Wojewodzinie  
134 Danuta SENDERACKA rozwój Technikum Rolnictwa Ekologicznego w Wojewodzinie  
135 Andrzej SOCHAŃSKI ochrona środowiska naturalnego  
136 Wanda SROGA organizacja i rozwój ruchu „Przymierza Rodzin”  
137 Wojciech SZROEDER rozwój Fundacji „Pogranicze”  
138 Barbara THIEME rozwój teatru dziecięcego „Magapar” w Lubaczowie  
139 Marian WITCZAK rozwój niezależnej telewizji lokalnej w Lubaniu  
140 Jan Paweł WORONCZAK inwentaryzacja i ochrona cmentarzy żydowskich w Polsce  
141 Jerzy WORONCZAK inwentaryzacja i ochrona cmentarzy żydowskich w Polsce  
142 Maria WRONISZEWSKA praca z dziećmi upośledzonymi w Fundacji „Synapsis”- 64 -  
143 Leszek ZAJĄCZKIEWICZ samopomoc chorych dializowanych w okręgu Gdańska  
144 Andrzej ZARĘBSKI działalność społeczno-kulturalna na Kielecczyźnie  
145 Anna ZECHENTER współpraca polsko-niemiecka  
146 Marek ZIELIŃSKI publicystyka na rzecz współpracy z sąsiadami i ochrony mniejszości  
  1993  
147 Jan BERNAD praca nad zachowaniem i popularyzacją muzyki wschodniego pogra-nicza Polski  
148 Rozalia BRAŃSKA praca wśród dzieci i młodzieży specjalnej troski  
149 Anna CYBULSKA rozwój kultury i praca społeczna na terenie Woli Okrzejskiej  
150 Antoni CYBULSKI rozwój kultury i praca społeczna na terenie Woli Okrzejskiej  
151 Helena FILIPIONOK praca społeczna na Łotwie  
152 Kazimierz FUGIEL praca społeczna na terenie Nowej Huty  
153 Henryk GAPSKI praca w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej  
154 Janina GŁOWECKA praca społeczna na Łotwie  
155 Jarosław GOWIN pisarstwo na rzecz rozwoju myśli demokratycznej w Polsce- 65 -  
156 Zygmunt IHNATOWICZ praca społeczna na Łotwie  
157 Jarosław ISAJEWICZ rozwój przyjaźni i stosunków polsko-ukraińskich  
158 Alina JANOWSKA-ZABŁOCKA działalność społeczna i obywatelska na terenie Żoliborza w Warszawie  
159 Zdzisław JAROSZEWSKI praca społeczna w dziedzinie opieki psychiatrycznej  
160 Waldemar JÓŹWIK rozwój twórczości poetów wiejskich  
161 Damian KALBARCZYK praca nad rozwojem debat publicznych i kultury politycznej  
162 Michał KIRSENKO działalność na rzecz zbliżenia polsko-ukraińskiego  
163 ks. Leonard KOZŁOWSKI praca społeczna na Łotwie  
164 Jan KRYPA działalność obywatelska na terenie Ziemi Puckiej  
165 Wiktor KULERSKI praca społeczna w Fundacji „Edukacja dla Demokracji”  
166 Ewa LESIK-MATUNIN praca w Instytucie Armii Krajowej oraz na rzecz przyjaźni polsko-żydow-skiej  
167 Jadwiga LULEK-STEĆ praca na rzecz współpracy narodów Europy Środkowo-Wschodniej  
168 Alicja MAJEWSKA-GAŁĘZIAK kształcenie pracowników pomocy społecznej  
169 Adam MALDZIS działalność na rzecz przyjaźni polsko-białoruskiej - 66 -  
170 Monika MAMIŃSKA praca w dziedzinie kultury pogranicza wschodniego i południowo-wschod-niego Polski  
171 Warcisław MARTYNOWSKI działalność społeczna na Ziemi Kłodzkiej oraz rozwój przyjaźni pol-sko--czesko-słowackiej  
172 Alicja MATCZAK rozwój kultury i praca społeczna na terenie Głowna  
173 Barbara MÜNNICH praca społeczna w Archiwum Wschodnim  
174 Władysław OBARZANEK praca w Towarzystwie im. Marii Konopnickiej w Przedborzu  
175 Janka OCHOJSKA niesienie pomocy ofiaromwojnynaterenachbyłejJugosławii  
176 Władysław OSZELDA praca społeczna na Śląsku Cieszyńskim  
177 Tomasz PIETRASIEWICZ praca nad rozwojem kultury wielu narodów na kresach Polski  
178 Wojciech PIOTROWICZ praca na rzecz przyjaźni polsko-litewskiej i kultury na Litwie  
179 Joanna PŁOTNICKA praca na rzecz dzieci upośledzonych umysłowo w Domu „Przytulisko”  
180 Aleksander PŁOTNICKI praca na rzecz dzieci upośledzonych umysłowo w Domu „Przytulisko”  
181 Genowefa PRONIEWICZ praca społeczna na terenie Kowna  
182 Anna RAJNER praca z osobami specjalnej troski na Mokotowie w Warszawie  
183 Jan SKARBEK organizowanie współpracy z Litwinami, Białorusinami i Ukraińcami - 67 -  
184 Grzegorz SOŁTYSIAK praca społeczna w Archiwum Wschodnim  
185 Krzysztof STANOWSKI praca społeczna w Fundacji „Edukacja dla Demokracji”  
186 Wojciech STAŃCZAK praca z dziećmi specjalnej troski w okolicach Otwocka  
187 Mirosław SUPRUNIUK za przygotowanie wystawy „Kultury” paryskiej w Toruniu  
188 Anna SZRETER praca społeczna dla Fundacji „Edukacja dla Demokracji”  
189 A. TRIETIECKI za pomoc w ujawnieniu zbrodni katyńskiej  
190 Wojciech TUREWICZ organizowanie ognisk wychowawczych dla dzieci na terenie Warszawy  
191 Petras VALICKAS praca na rzecz przyjaźni polsko-litewskiej  
  1994  
192 Kalina ANTONOWICZ działalność społeczna na terenie Pomorza  
193 Piotr ANTOSZCZYSZYN praca społeczna na terenie Pęgowa na Dolnym Śląsku  
194 Kazimierz BEŁC organizowanie grup terapeutycznych anonimowych alkoholików w zakła-dach karnych  
195 Janusz BOGUCKI działalność na rzecz kultury polskiej  
196 Krystyna BOJAHR praca społeczna i oświatowa na terenie Gdańska- 68 -  
197 Alfred BORKOWSKI praca społeczna oraz rozwój służby zdrowia na terenie Ciechanowa  
198 Józef BORZYSZKOWSKI praca społeczna i obywatelska na terenie kaszubsko-pomorskim  
199 Maria DRUŻKOWSKA-PAŁUBA praca społeczna wśród pacjentów zakładów psychiatrycznych  
200 Maciej DYNKOWSKI działalność obywatelska na terenie Sandomierza  
201 Irina FIEDUSZCZAK praca w lwowskim oddziale Stowarzyszenia „Memoriał”  
202 Tadeusz GAWIN działalność na rzecz przyjaźni polsko-białoruskiej  
203 Anna Michajłowa GRISZINA praca w sekcji polskiej moskiewskiego oddziału Stowarzyszenia „Memoriał”  
204 Krystyna GUTOWSKA praca społeczna w Fundacji „Edukacja dla Demokracji”  
205 Teresa IZYDORKIEWICZ-IGNATOWICZ praca społeczna w Towarzystwie „Trzeźwość”  
206 Krystyna JAROCKA praca społeczna w Fundacji „Emeryt”  
207 Zenon JÓŹWICKI opieka nad bezdomnymi na Dworcu Centralnym w Warszawie  
208 Barbara KARACZYŃSKA praca rehabilitacyjna wśród narkomanów i chorych na AIDS  
209 ks. Tomasz KRÓL praca społeczna z młodzieżą na terenie Ursynowa w Warszawie  
210 ks. Wacław KUBIAK praca społeczna wśród głuchoniemych na terenie Zduńskiej Woli i okolic  
211 Stanisław KWIATKOWSKI praca społeczna w Towarzystwie „Trzeźwość”- 69 -  
212 Wanda MADEJCZYK praca społeczna w Klubie Miłośników Sandomierza  
213 Tadeusz MALEWICZ działalność na rzecz przyjaźni polsko-białoruskiej  
214 ks. Jan MIKOS organizowanie schronisk dla starych, samotnych ludzi ze wsi  
215 Zofia NICZKE praca społeczna w Fundacji „Emeryt”  
216 Sylwester OSTROWICKI praca społeczna i obywatelska na terenie Helu  
217 Jerzy OWSIAK zorganizowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  
218 Tadeusz PARNOWSKI praca społeczna na rzecz ofiarchorobyAlzheimera  
219 Wanda POMIANOWSKA działalność obywatelska na terenie Kielecczyzny  
220 Marian PRZEDPEŁSKI działalność na rzecz kultury na terenie Płocka i Ciechanowa  
221 Andrzej PRZEWOŹNIK prace badawcze na temat Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziem-nego  
222 Urszula RADWAŃSKA praca dla ratowania dzieci chorych na raka krwi  
223 Anna SADOWSKA działalność na rzecz współpracy polsko-białoruskiej  
224 Teresa SIELIWOŃCZYK praca społeczna na terenie Białorusi  
225 Antonina SMOLARZ-BOGUCKA działalność na rzecz kultury polskiej  
226 Jerzy SZEWS praca społeczna na terenie Pomorza- 70 -  
227 Halina SZWARC praca społeczna na Uniwersytecie Trzeciego Wieku  
228 Józef TUMELIS praca na rzecz przyjaźni polsko-litewskiej  
229 Izabela TYRKIN działalność na rzecz współpracy polsko-białoruskiej  
230 Wojciech ZAŁĘCKI praca obywatelska na terenie Supraśla  
  1995  
231 Marian ADAMCZYK działalność społeczna i obywatelska na terenie Władysławowa  
232 Jan BZDĘGA działalność w dziedzinie kultury na Ziemi Gostyńskiej  
233 Stanisław CZERKAS działalność na rzecz przyjaźni polsko-ukraińskiej  
234 Anna DAMENTKO działalność na rzecz kobiet i ich rodzin  
235 Sergiej DUBAWIEC działalność na rzecz współpracy polsko-białoruskiej  
236 Izabella DZIEDUSZYCKA działalność w ruchu „Przymierza Rodzin”  
237 Beata FISZER zapoczątkowanie ruchu feministycznego w Polsce  
238 Teresa GAŁAN praca społeczna w oddziale „Patronatu” w Białymstoku  
239 Aleksandra GŁOWACKA dzałalność kulturalna i obywatelska w Sannikach  
240 Jerzy GOŁĘBIEWSKI prowadzenie Domu Pomocy „Słoneczny” w Otwocku- 71 -  
241 Elżbieta GRABAREK praca w dziedzinie oświaty na terenie Gdańska  
242 Joanna GRODZICKA praca w Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego  
243 Mieczysław JACKIEWICZ działalność na rzecz współpracy z Białorusinami i Litwinami  
244 Maciej KLEDZIK praca badawczo-pisarska z dziejów Powstania Warszawskiego  
245 Józef KACZMAREK działalność na rzecz współpracy młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej  
246 Bogdan KLICH działalność na rzecz współpracy z krajami Europy Środkowo-Wschodniej  
247 Maria KOKORZECKA-PIBER praca społeczna w oddziale „Patronatu” w Białymstoku  
248 Włodzimierz KOPERKIEWICZ praca społeczna na terenie Opoczna  
249 Narcyz KOZŁOWSKI praca społeczna na terenie Pomorza  
250 Kazimierz KUC praca społeczna na terenie Krakowa  
251 Anastazja LESZCZYŃSKA (siostra Domicela) praca społeczna wśród chorych i samotnych w Chrzanowie  
252 Cezary LEŻEŃSKI praca społeczna w Kapitule „Orderu Uśmiechu”  
253 ks. Zbigniew MALINOWSKI praca społeczna na rzecz dzieci i młodzieży  
254 Wanda MIECZKOWSKA praca na rzecz przyjaźni polsko-litewskiej  
255 Aleh MINKIN rozwój polsko-białoruskiej współpracy kulturalnej- 72 -  
256 Zuzanna PASŁAWSKA praca w Towarzystwie Przyjaciół Chorych „Hospicium” w Białymstoku  
257 Teresa PAKOSZOWA praca na rzecz przyjaźni polsko-ukraińskiej  
258 Krzysztof PAWŁOWSKI założenie Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu  
259 Adam PIETRZAK działalność w ruchu „Przymierza Rodzin”  
260 Teresa PIWOŃSKA działalność kulturalna i obywatelska w Sannikach  
261 Jolanta PLAKWICZ zapoczątkowanie ruchu feministycznego w Polsce  
262 Wojciech PŁÓCIENNIK działalność w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym  
263 Hanna REMBERTOWICZ praca społeczna w ruchu „Przymierza Rodzin”  
264 Barbara RESZKO rozwój współpracy z Polakami na Białorusi i Litwie  
265 Danuta ROSNER praca społeczna w Kapitule „Orderu Uśmiechu”  
266 Helena SIKORSKA prowadzenie wzorowego Domu Starców w Oliwie  
267 Teresa SIWAK prowadzenie wzorowego Domu Starców w Oliwie  
268 Anna SIWEK zapoczątkowanie ruchu feministycznego w Polsce  
269 Mirosław STARZYŃSKI inspirowanie cennych inicjatyw społecznych na terenie Warszawy  
270 Ryszard SURMACZ praca na rzecz zachowania i rozwoju tożsamości społeczno-kulturalnej Śląska- 73 -  
271 Jacek Krzysztof ŚWIĘTOŃSKI praca społeczna w Lubelskiej Fundacji Rozwoju w Lubartowie  
272 Krystyna TARGOŃSKA praca społeczna w Lubelskiej Fundacji Rozwoju w Lubartowie  
273 Elżbieta TARKOWSKA prowadzenie Domu Pomocy „Słoneczny” w Otwocku  
274 Piotr TODYS działalność na rzecz transportu dla niepełnosprawnych  
275 Daniela TOMASIK działalność kulturalna i obywatelska w Sannikach  
276 Wojciech TOMCZYK praca społeczna w Fundacji Pomocy OfiaromPrzestępstw  
277 Alicja WALAS praca kulturalno-oświatowa w woj. wrocławskim  
278 Jakub WYGNAŃSKI całokształt działalności społecznej i obywatelskiej  
279 Gabriela WYSZYŃSKA praca społeczna w Lubelskiej Fundacji Rozwoju w Lubartowie  
280 Alicja ZBYDEL-STAŃCZYK praca społeczna w Polskim Towarzystwie Ekonomiki Gospodarstwa Do-mowego  
  1996  
281 Danuta BRODOWSKA praca na rzecz przyjaźni polsko-litewskiej  
282 Leon BRODOWSKI praca na rzecz przyjaźni polsko-litewskiej  
283 Eligiusz BRULIŃSKI praca nad historią Armii Krajowej - 74 -  
284 Anna BRZESKOT działalność kulturalna w Szymanowie  
285 Ryszard CIEŚLA praca w Filharmonii im. Romualda Traugutta  
286 Bożena CHECHLIŃSKA praca w Stowarzyszeniu LIVER  
287 Jan CHECHLIŃSKI praca w Stowarzyszeniu LIVER  
288 Cecylia CHRZĄŚCIK działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych  
289 Tadeusz COZAC praca społeczna na terenie Bielska-Białej  
290 Witold DĄBROWSKI praca w kwartalniku „Scriptores Scholarum” w Lublinie  
291 Michał DOBRYNIN praca na rzecz przyjaźni polsko-białoruskiej  
292 Anna DRĄŻKOWSKA działalność w Fundacji „Między Nami” w Lublinie  
293 Zbyszek DRĄŻKOWSKI działalność w Fundacji „Między Nami” w Lublinie  
294 Czesław JURCZYSZYN praca w Banku Żywności  
295 Tadeusz KACZYŃSKI praca w Filharmonii im. Romualda Traugutta  
296 Algis KALEDA praca na rzecz przyjaźni polsko-litewskiej  
297 ks. Edward KONKOL działalność w Stowarzyszeniu „Droga”  
298 Włodzimierz KOPERKIEWICZ praca społeczna na terenie Opoczna- 75 -  
299 Ewa KOWNACKA praca społeczna na terenie Władysławowa  
300 Joanna KRASNODĘBSKA praca w Banku Żywności  
301 Aleś KRAUCEWICZ praca na rzecz zbliżenia Polski i Białorusi  
302 Adam KWAS praca w miesięczniku „Ziemia Kłodzka”  
303 Józef KWIATKOWSKI działalność na rzecz zbliżenia polsko-litewskiego  
304 Liza KYNAST praca w miesięczniku „Ziemia Kłodzka”  
305 Beata MALISZKIEWICZ rozwój programu tolerancji w szkołach Opola  
306 Janina MOSKALCZUK działalność kulturalna na terenie Bełchatowa  
307 Cezary OBRACHT-PRONDZYŃSKI działalność obywatelska na terenie Pomorza  
308 Wojciech ONYSZKIEWICZ praca w Banku Żywności  
309 Halina OWCZAREK praca na rzecz przyjaźni polsko-ukraińskiej  
310 Stanisław PESTKA działalność obywatelska na terenie Pomorza  
311 ks. Janusz POPŁAWSKI praca na rzecz przyjaźni polsko-ukraińskiej  
312 ks. Jan PIOTROWSKI praca społeczna na terenie Lipowca Kościelnego koło Mławy  
313 Edward PIÓRKO praca na rzecz przyjaźni polsko-litewskiej- 76 -  
314 ks. Jacek PONIKOWSKI praca na rzecz ociemniałych w Niepołomicach  
315 Petr POSLEDNY praca w miesięczniku „Ziemia Kłodzka”  
316 Maria PUŁCZYŃSKA praca w Republice Korczakowskiej DYLINIARNIA w Krakowie  
317 Tadeusz PUŁCZYŃSKI praca w Republice Korczakowskiej DYLINIARNIA w Krakowie  
318 Barbara SADOWSKA działalność we Wspólnocie „Barka”  
319 Tomasz SADOWSKI działalność we Wspólnocie „Barka”  
320 Czesław SENIUCH praca na rzecz przyjaźni polsko-białoruskiej  
321 Urszula SŁONINA-ŚWIĘCICKA praca społeczno-kulturalna w Podkowie Leśnej  
322 Stanisław SROKOWSKI działalność w „Gazecie Dzieci”  
323 Jerzy SURWIŁO praca na rzecz przyjaźni polsko-litewskiej  
324 Aleksandra ŚLUSAREK pomoc w osiedlaniu Polaków z Kazachstanu w Niepołomicach  
325 Barbara WEIGL rozwój programu tolerancji w szkołach Opola  
326 ks. Marek WASZTYL prowadzenie Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie  
327 Robert WYRÓD praca społeczno-artystyczna na terenie Krakowa  
328 Krystyna WYSOCKA praca obywatelska na terenie Jastarni- 77 -  
329 Tadeusz ZAWADOWSKI działalność kulturalna w Zduńskiej Woli  
330 Grzegorz ŻUK praca w kwartalniku „Scriptores Scholarum” w Lublinie  
331 Sławomir ŻUREK praca w kwartalniku „Scriptores Scholarum” w Lublinie  
  1997  
332 Maryla ALEKSIEJEW praca z ludźmi chorymi psychicznie  
333 ks. Andrzej AUGUSTYŃSKI praca z młodzieżą w Krakowie  
334 Adam BŁASZKIEWICZ działalność na rzecz przyjaźni polsko-litewskiej  
335 Adam BULIŃSKI ochrona Opactwa Cystersów w Sulejowie  
336 Mikołaj BUSZKO działalność społeczno-kulturalna w Hajnówce  
337 Andrzej CHLEWICKI praca w Domu św. Jacka na Jamnej w Tarnowskiem  
338 Zbigniew CHŁAP praca w stowarzyszeniu „Lekarze Nadziei”  
339 Edyta DEGUTIENE praca na rzecz przyjaźni polsko-litewskiej  
340 Zbigniew GAJEWSKI działalność na rzecz przyjaźni polsko-serbołużyckiej  
341 Alicja GAŁUSTOWA praca na rzecz przyjaźni polsko-białoruskiej  
342 Jan GÓRA praca w Domu św. Jacka na Jamnej w Tarnowskiem- 78 -  
343 Jadwiga JAŁOWIEC-BRATCZAK nowatorskie metody pracy nauczycielskiej  
344 Zofia JANKOWSKA praca w Fundacji SANUS w Ostródzie  
345 Irena KOCH praca na rzecz niewidomych i innych chorych  
346 Krystyna KORPIŃSKA praca w przytulisku dla bezdomnych kobiet w Krakowie  
347 Antoni KRAUS praca w „Domu Ciepła” w Rembertowie  
348 Grzegorz LINKOWSKI twórczość filmowanarzecztolerancji  
349 Zbigniew MACIEJEWSKI działalność na rzecz przyjaźni polsko-litewskiej  
350 Anna MADEYSKA praca w fundacji „Lutnia Staropolska” w Jordanowie  
351 Andrej MAJSIAJONAK praca na rzecz przyjaźni polsko-białoruskiej  
352 Włodzimierz MARCHEL praca na rzecz przyjaźni polsko-białoruskiej  
353 Helena MAŚLANA praca artystyczna wśród niepełnosprawnych  
354 Jakub MIAZEK ochrona Opactwa Cystersów w Sulejowie  
355 Aleksander MILINKIEWICZ praca na rzecz przyjaźni polsko-białoruskiej  
356 Włodzimierz MOKRY praca na rzecz przyjaźni polsko-ukraińskiej  
357 Mieczysław MYCZAKOWSKI praca na rzecz przyjaźni polsko-białoruskiej- 79 -  
358 Romuald NARUNIEC praca na rzecz przyjaźni polsko-litewskiej  
359 Fiodor NIUŃKO działalność na rzecz współpracy polsko-białorusko-litewskiej  
360 Regina OSOWICKA praca społeczna w Piaśnicy koło Wejherowa  
361 Piotr PAWŁOWSKI praca w piśmie „Integracja”  
362 Mieczysław PIĄTEK praca społeczna wśród mieszkańców Krakowa  
363 Antoni PILCH praca w fundacji „Lutnia Staropolska” w Jordanowie  
364 Janusz PLAPIS praca na rzecz przyjaźni polsko-litewskiej  
365 Krystyna REDLICKA praca na rzecz dzieci niepełnosprawnych na Ziemi Puckiej  
366 Aleksander SOKOŁOWSKI praca na rzecz przyjaźni polsko-litewskiej  
367 Szakir SALIMOW propagowanie kultury polskiej wśród Tatarów Krymskich  
368 Maria TWORZYK praca w przytulisku dla bezdomnych kobiet w Krakowie  
369 Magdalena TYSZKIEWICZ praca na rzecz pacjentów psychiatrycznych  
370 Stanisław WAŁKIEWICZ praca na rzecz upośledzonych umysłowo w Pakówce  
371 Jerzy WASZKIEWICZ praca na rzecz przyjaźni polsko-białoruskiej  
372 Barbara WĄSOWICZ praca z młodzieżą upośledzoną w Krakowie- 80 -  
373 Maciej WĄSOWICZ praca z młodzieżą upośledzoną w Krakowie  
374 Stanisław WIDTMANN praca na rzecz przyjaźni polsko-litewskiej  
375 Zbigniew WIERZBICKI zwalczanie patologii społecznych  
376 Helena WIĘCKOWSKA działalność na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Krakowie  
377 Andrzej WOLSKI praca terapeutyczna wśród dzieci autystycznych  
378 Tadeusz ZASKÓRSKI ochrona Opactwa Cystersów w Sulejowie  
  1998  
379 Jacek BALUCH praca na rzecz przyjaźni polsko-czeskiej  
380 Jan BUJNOWICZ praca na rzecz osób niepełnosprawnych  
381 Kazimierz CHUDZIŃSKI praca społeczna na terenie Strzelna  
382 ks. Michał CZAJKOWSKI praca na rzecz porozumienia z Żydami  
383 Andrzej DARGA praca w Gdańskim Stowarzyszeniu Dializowanych  
384 Julian GOLAK praca w wydawnictwie „Ziemia Kłodzka”  
385 Maria GDULA-ARGASIŃSKA praca w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie  
386 ks. Roman INDRZEJCZYK praktyczne szerzenie ekumenizmu- 81 -  
387 Artur JABŁOŃSKI praca dziennikarska na Kaszubach  
388 Zofia KŁAKÓWNA nowatorska praca dydaktyczna  
389 Zofia KOŁAKOWSKA praca w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie  
390 Maria KOŚCIÓŁEK praca na rzecz osób niepełnosprawnych  
391 Przemysław KRĘŻEL praca na rzecz osób niesłyszących w Łodzi  
392 Olga ŁOBACZEWSKA praca na rzecz przyjaźni polsko-białoruskiej  
393 Tadeusz MOSKAL praca wśród dzieci specjalnej troski  
394 Stefan MUNCH praca w Stowarzyszeniu Pro Musica Antiqua w Lublinie  
395 ks. Stanisław MUSIAŁ walka z antysemityzmem  
396 Marek NEY-KRWAWICZ popularyzowanie najnowszej historii Polski  
397 ks. Marek NOWAK działalność na rzecz dialogu polsko-żydowskiego  
398 Maria ORKISZ praca na rzecz osób niepełnosprawnych  
399 Roman PESTKA praca społeczna w Pabianicach i okolicy  
400 ks. Ludwik PIECHNIK praca na rzecz dzieci i młodzieży w Krakowskiem  
401 Eugeniusz PRYCZKOWSKI praca dziennikarska na Kaszubach- 82 -  
402 Marian REMBELSKI praca społeczna na terenie Bodzentyna i okolic  
403 ks. Jacek SALIJ praca na rzecz tolerancji  
404 Antoni ŚWISTAK praca na rzecz osób niepełnosprawnych  
405 Jan TURNAU praca publicystyczna na rzecz ekumenizmu i tolerancji  
406 Ryszard ZAŁUSKA praca na rzecz przyjaźni Polski z Litwą, Białorusią, Ukrainą i Bułgarią  
407 ks. Andrzej ZUBERBIER praca na rzecz ekumenizmu  
  1999 – wiosna  
408 Krzysztof GIERAT praca na Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie  
409 ks. Marek GŁOWNIA praca w Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modli-twy w Oświęcimiu  
410 Kalina GRACZ praca społeczna w Fundacji Pomocy Samotnym Matkom w Toruniu  
411 Ewa GRUCA-PAZERA praca z młodzieżą niepełnosprawną w Gdańsku  
412 Aleksandra HNATIUK praca na rzecz przyjaźni polsko-ukraińskiej  
413 Stanisław JABŁONKA praca w Fundacji im. Brata Alberta we Wroclawiu  
414 Filip JAROSZYŃSKI prac w Towarzystwie Przyjaciół Janowca nad Wisłą- 83 -  
415 Kazimierz JEDNORÓG praca przy rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym w Opolu  
416 Teresa JEDNORÓG praca przy rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym w Opolu  
417 Mieczysław KOZŁOWSKI praca wśród niewidomych i niepełnosprawnych  
418 Janina KUŚ praca w Fundacji „Płomyk” na ziemi witowskiej  
419 Leszek KWASEK praca w Towarzystwie Przyjaciół Janowca nad Wisłą  
420 Stanisław LATAŃSKI praca społeczna na terenie Gdyni  
421 Janusz MAKUCH praca przy organizacji Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie  
422 Marian MARCHOW praca w Koszalińskim Towarzystwie Trzeźwości  
423 ks. Mirosław MIKULSKI praca z młodzieżą  
424 Ludwika NIŻYŃSKA praca na rzecz przyjaźni polsko-ukraińskiej  
425 Bohdan OSADCZUK praca na rzecz przyjaźni polsko-ukraińskiej  
426 Iwona PARNOWSKA praca w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku Wrzeszczu  
427 Melitta SALLAI praca w Akademii św. Jadwigi w Morawie  
428 Piotr SOBAŃSKI praca w Fundacji im. Brata Alberta w Krakowie  
429 Janina SOSABOWSKA praca na rzecz przyjaźni polsko-ukraińskiej- 84 -  
430 Tadeusz STEGNER praca na rzecz przyjaźni polsko-ukraińskiej  
431 Stanisław STĘPIEŃ praca na rzecz przyjaźni polsko-ukraińskiej  
432 Janusz STRZEŚNIEWSKI praca społeczna w Fundacji Pomocy Samotnym Matkom w Toruniu  
433 Andrzej SZYMANEK praca w Towarzystwie Przyjaciół Janowca nad Wisłą  
434 ks. Bogusław WOŁYŃSKI praca społeczna na terenie Lublina  
435 Robert ZABORSKI praca z młodzieżą na terenie Gdańska  
  1999 – jesień  
436 Felicja BASKA-BORZYSZKOWSKA praca społeczna w regionie kaszubsko-pomorskim  
437 Ałła BINERT praca społeczna w Grodnie na Białorusi  
438 Wacław CZAKON praca w fundacji „Szczęśliwe Dzieciństwo” w Lublinie  
439 ks. Kazimierz HOŁA praca społeczna w „Rodzinie Kolpinga”  
440 Wojciech JAŹWIEC praca społeczna na terenie Chorzowa  
441 Jowita KĘCIŃSKA praca społeczna na ziemi złotowskiej  
442 Irena KRUCZEK praca z młodzieżą „U Siemiachy” w Krakowie  
443 Krystyna MRUGALSKA praca przy rewalidacji osób upośledzonych umysłowo- 85 -  
444 Stefan NAWROT praca w „Stowarzyszeniu Współpracy Polska-Wschód”  
445 Mieczysław OBIEGAŁKA praca społeczna na rzecz trzeźwości i rozwiązywania problemów alkoholowych  
446 Bogusław PIETRUS działalność na rzecz osób jąkających się  
447 Stanisław PIJANOWSKI działalność regionalna w Głuchej Puszczy  
448 Janusz PRZEWŁOCKI działalność w „Ośrodku KARTA”  
449 Ewa SIATKOWSKA praca w dziedzinie kultury serbołużyskiej  
450 Henryk STANKIEWICZ praca społeczna na terenie Wejherowa i okolic  
451 Jerzy STARZYŃSKI praca w społeczności łemkowskiej w Legnicy  
452 Ewa SZYMCZAK praca w fundacji „Pomoc społeczna SOS”  
453 Norbert WOJCIECHOWSKI praca wydawnicza na rzecz kultury polskiej krajowej i zagranicznej  
  2000 – wiosna  
454 Adam BARTOSZ kreowanie postaw tolerancji wobec mniejszości narodowych oraz działal-ność kulturalna na terenie Tarnowa  
455 Antoni BARTOSZ praca edukacyjno-kulturalna w Stowarzyszeniu Willa Decjusza w Krakowie  
456 Jolanta BIELECKA praca z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną w Gdyni- 86 -  
457 Teresa BRUŻEWICZ działalność opiekuńcza na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Wilna  
458 Maria CZYŻYKOWSKA-KARCZEWSKA praca z dziećmi i młodzieżą na terenie Skierniewic  
459 ks. Jan HAUSE działalność ekumeniczna  
460 Waldemar JANDA twórczość filmowaitelewizyjnapoświęconamniejszościomnarodowymi etnicznym  
461 Stanisław KOGUT działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  
462 Krzysztof KRZYŻANOWSKI twórczość filmowaitelewizyjnapoświęconamniejszościomnarodowymi etnicznym  
463 siostra Joanna LOSSOW działalność ekumeniczna  
464 Jan MADER praca wychowawczo-opiekuńcza z dziećmi na terenie Krakowa  
465 Krystyna MADER praca wychowawczo-opiekuńcza z dziećmi na terenie Krakowa  
466 Janusz MARSZAŁEK prowadzenie wioski dziecięcej im. Janusza Korczaka w Rajsku koło Oświę-cimia  
467 Irena OBUCHOWSKA działalność i publicystyka wychowawcza  
468 Marek MICHALAK praca w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” w Świdnicy  
469 Zbigniew PAKUŁA praca dziennikarska i opracowania historyczne na temat Żydów w Pozna-niu i Wielkopolsce - 87 -  
470 ks. Henryk PAPROCKI działalność ekumeniczna  
471 Maria PAWLUKIEWICZ działalność na rzecz opuszczonych i bezdomnych na terenie Gdańska  
472 Andrzej PAWLUKIEWICZ działalność na rzecz opuszczonych i bezdomnych na terenie Gdańska  
473 Sławomir PAWŁOWSKI działalność opiekuńcza na rzecz bezdomnych mężczyzn w Gdyni  
474 Eugenia PROKOP-JANIEC praca w dziedzinie historii literatury polsko-żydowskiej  
475 Ryszard STRYJECKI rozwijanie twórczości rzeźbiarskiej wśród niewidomych i głuchoniemych  
476 Robert SZUCHTA praca wychowawcza i kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży  
477 ks. Biskup Zdzisław TRANDA działalność ekumeniczna  
478 Andrzej TARCZYŃSKI praca z dziećmi i młodzieżą na terenie Łodzi  
479 Władysław TOMCZYK praca na rzecz dzieci niepełnosprawnych w Trzebini  
480 Janina WEHRSTEIN praca w dziedzinie pomocy, opieki i resocjalizacji więźniów w okręgu gdańskim  
481 Marzena ZDUŃCZYK działalność opiekuńcza na rzecz bezdomnych mężczyzn w Gdyni  
  2000 – jesień  
482 Józef BARAN działalność kulturalna na terenie Strzelna  
483 Bogumiła BERDYCHOWSKA praca na rzecz tolerancji i dobrych stosunków z sąsiadami Polski- 88 -  
484 Jacek BOŻEK działalność kulturalna i ochrona środowiska  
485 Marek BRAND praca w grupie teatralnej „Winda” w Gdańsku  
486 Joanna BRAŃSKA działalność na rzecz zbliżenia polsko-żydowskiego  
487 siostra Ksawera Genowefa CYMAN praca w Domu Pomocy Społecznej w gminie Pelplin  
488 ojciec Roman DEYNA praca w Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku  
489 Ludmiła GAJCZEWSKA praca w Towarzystwie Polsko-Serbołużyckim  
490 Lech GOLCZYŃSKI praca na rzecz niepełnosprawnych w Łodzi  
491 Henryka KRZYWONOS-STRYCHALSKA prowadzenie rodzinnego domu dziecka w Gdańsku  
492 Maria KULCZYŃSKA-SUCHOCKA praca społeczna na rzecz samotnych matek i bezdomnych  
493 Leokadia ŁUSZCZ prowadzenie jadłodajni „Caritas” dla bezdomnych w Słupsku  
494 Irena MIELEWCZYK praca społeczna na terenie Gdyni  
495 Jan OBERBEK praca w Stowarzyszeniu Sacro-Art w Krakowie  
496 ojciec Stanisław OBIREK praca w Centrum Kultury i Dialogu w Krakowie  
497 Krzysztof ORSZAGH działalność w Stowarzyszeniu Przeciwko Zbrodni im. Jolanty Brzozowskiej - 89 -  
498 Zbigniew PAKUŁA praca dziennikarska i opracowania historyczne na temat Żydów w Pozna-niu i Wielkopolsce  
499 Maria ROGOWSKA praca w Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie  
500 Zygmunt WALKOWSKI praca na rzecz dokumentacji walk 1939-1945  
501 Teresa ZALESKA praca na rzecz osób niepełnosprawnych  
  2001 – wiosna  
502 Mirosław BOJSAN praca społeczna dla bezdomnych w Gdańsku  
503 Wojciech BYSTRY praca społeczna dla bezdomnych w Gdańsku  
504 ojciec Hieronim CYRAŃSKI praca charytatywna w “SOS Franciszkańskim” w Gdyni  
505 Ewa DUDZIAK praca z chorymi psychicznie w Lubelskiem  
506 Stanisław DUSZYŃSKI praca w dziedzinie rehabilitacji niepełnosprawnych w Toruniu  
507 Teodor GOCZ praca na rzecz kultury łemkowskiej w Zyndranowej  
508 Aleksander GURJANOW praca nad udokumentowaniem zbrodni sowieckich na Polakach  
509 Marek KACZANOWSKI praca z młodzieżą niepełnosprawną w Gdańsku  
510 ks. Czesław MARCHEWICZ praca na rzecz niepełnosprawnych w Nowym Klinczu k/Kościerzyny  
511 Janina MIERZEJEWSKA-BĄK praca w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Sopocie  
512 siostra Zofia ŁEBEDOWICZ za budowę Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej pod Przemyślem  
513 Zbigniew NOWAK prowadzenie miesięcznika “Tygiel Kultury”  
514 Olga OLSZEWSKA praca na rzecz rodziny i humanizacji życia w Toruniu  
515 ks. Stanisław OPOCKI praca społeczna wśród Romów  
516 Maria PAMUCKA praca społeczna na rzecz prewencji chorób nowotworowych w Opolu  
517 Ryszard RAKOWSKI praca w Krajowym Funduszu na Rzecz Dzieci  
518 Joachim RUSSEK praca w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie  
519 siostra Irena SKIBA budowa Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej pod Przemyślem  
520 Michał STANOWSKI praca z młodzieżą niepełnosprawną w Lublinie  
521 Piotr TROCHANOWSKI praca na rzecz kultury łemkowskiej  
522 Jerzy WCISŁOWSKI praca na rzecz niepełnosprawnych w Sopocie  
  2001 – jesień  
523 Cecylia BIEGAŃSKA zorganizowanie Międzyuczelnianej Fundacji „Pro Homine” we Wrocła-wiu  
524 Anna DRAGAN praca społeczna na terenie Konina  
525 Łarysa FILIPOWA praca z bezdomnymi, narkomanami i nieuleczalnie chorymi w Warszawie  
526 Halina KARLAK za złożenie niezależnej szkoły w Kunkowej w Beskidzie Niskim  
527 Joanna KOLEFF-PRACKA działalność na rzecz ekumenizmu i tolerancji  
528 Janusz LASKA działalność społeczna i oświatowa w Kłodzku  
529 Maria KOZIELECKA praca z dziećmi specjalnej troski w Gdyni  
530 Iwona LEMIESZ działalność społeczna i oświatowa w Kłodzku  
531 Aleksander ŁYSEK stworzenie Fundacji „Jestem” im. Michała Jakuba Łyska na rzecz mło-dych ofiarprzemocy  
532 Mieczysław MACIEJAK działalność na rzecz przyjaźni polsko-estońskiej  
533 Józef MATUSZKIEWICZ działalność społeczno-kulturalna na terenie Strzelna  
534 Kazimierz MAŁKOWSKI praca społeczna na terenie Gdyni  
535 Waldemar NOCNY praca społeczna na terenie Gdańska  
536 Wojciech OWCZARZ praca w stowarzyszeniu ekologiczno-kulturalnym „Gaja”  
537 Dariusz PACZKOWSKI praca na rzecz przezwyciężania ksenofobii i rasizmu  
538 ks. Roman PRACKI działalność na rzecz ekumenizmu i tolerancji  
539 Piotr SANETRA działalność na rzecz ekumenizmu i tolerancji  
540 Anna SOBOTA praca na rzecz bezdomnych w Gdańsku  
541 Anna SZCZEPANIK zorganizowanie Międzyuczelnianej Fundacji „Pro Homine” we Wrocła-wiu  
542 Janusz WITAK praca na rzecz przyjaźni polsko-ukraińskiej  
543 Jacek WOJTYSIAK działalność na rzecz ekumenizmu i tolerancji  
  2002 – wiosna  
544 Piotr CEJNÓG promowanie i wspieranie międzynarodowej wymiany młodzieży oraz służba na rzecz pojednania między narodami  
545 Eugenia CHAJDAROWA opieka nad byłymi więźniami obozów sowieckich oraz badanie losów Polaków represjonowanych w sowieckich łagrach  
546 Grażyna DĄBROWSKA prowadzenie noclegowni w Gdańsku na Fortach  
547 Georg HOFFMANN działalność na rzecz współpracy i pojednania polsko-niemieckiego oraz partnerstwa miast Nowa Ruda i Castropp-Rauxel  
548 Zofia KIRSZENSTEIN praca na rzecz osób niepełnosprawnych, biednych i potrzebujących pomo-cy w gminie Smętowo Graniczne  
549 Alina KOZIŃSKA-BAŁDYGA prowadzenie programu „Mała Szkoła”  
550 Monika KRAJEWSKA zaangażownie w dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce i rozwijanie ducha tolerancji  
551 Stanisław KRAJEWSKI zaangażownie w dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce i rozwijanie ducha tolerancji  
552 Sławomir KREJA praca na rzecz osób niepełnosprawnych, biednych i potrzebujących pomo-cy na terenie gminy Smętowo Graniczne  
553 Danuta KURCZAB działalność w Stowarzyszeniu „Dialog i Współpraca” na rzecz porozumie-nia ludzi różnych kultur, narodów i religii  
554 Ewa PREISNER działalność w ramach Stowarzyszenia Wspierania Onkologii „Unicorn”  
555 Mariola SCHIECK działalność społeczna w Centrum Pomocy Bliźniemu Stowarzyszenia „Monar”  
556 Kuba STĘPNIAK prowadzenie wszechstronnej działalności charytatywnej  
557 Grzegorz STRĘK niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym na terenie Strzelna  
558 Elwira TWARDOWSKA prowadzenie Młodzieżowego Klubu „Plama” zajmującego się uposzech-nianiem kultury i sztuki w Gdańsku  
  2002 – jesień  
559 siostra Nulla Barbara BRODA praca społeczna na terenie Lwowa  
560 siostra Antonina KAMILEWSKA praca społeczna na terenie Lwowa  
561 siostra Teresa BRZEZIŃSKA praca społeczna w Lublinie  
562 Maria CIEŚLIK praca na rzecz osób niepełnosprawnych w Jerzmanowicach  
563 Krzysztof CZUMA praca społeczna na rzecz chorych psychicznie na Śląsku  
564 Anna DYMNA praca społeczna na terenie Krakowa  
565 Mirosława JEZIOR praca społeczna w Gdyni  
566 Grażyna KORZENIOWSKA praca na rzecz kobiet po mastektomii w Krakowie  
567 Paweł LECHOWSKI praca wśród Romów  
568 ks. Dariusz LEMAN praca społeczna na terenie Gdańska  
569 Urszula MRÓZ prowadzenie hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej  
570 Maciej PAZERA praca w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym  
571 Andrzej PIÓRKOWSKI praca w Fundacji im. Brata Alberta  
572 Anna PREŚ praca na rzecz chorych dzieci, sierot i niepełnosprawnych  
573 Wiktor SZAŁKIEWICZ praca na rzecz przyjaźni polsko-białoruskiej  
574 ks. Lucjan SZCZEPANIAK praca na rzecz chorych dzieci  
575 Zbigniew WOJCIECHOWSKI praca na rzecz przyjaźni polsko-ukraińskiej  
576 Gabriela ZATUSZEWSKA praca społeczna na terenie Strzelna  
577 Urszula ŻARDECKA praca wśród osób przewlekle chorych w Gdyni  
578 Zdzisław ŻELAZNY praca charytatywna na terenie Krakowa  
579 Zofia ŻELAZNY praca charytatywna na terenie Krakowa  
  2003 – wiosna  
580 Teresa BAZAŁA działalność na rzecz przyjaźni polsko-czeskiej i polsko-niemieckiej  
581 Ewa BOROWCZYK działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych w Damnicy  
582 Cecylia CZERNIKIEWICZ działalność kulturalna i praca społeczna z młodzieżą w Bodzentynie  
583 Adam CHŁOPEK działalność społeczno-oświatowa w Drohobyczu  
584 Krystyna GIL praca społeczna na rzecz małopolskich Romów i założenie Stowarzysze-nia Kobiet Romskich  
585 Marta GUTOWSKA praca w Stowarzyszeniu Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami  
586 Dora KACNELSON obrona praw mniejszości narodowych i działalność na rzecz pojednania polsko-żydowskiego i polsko-ukraińskiego  
587 Ines KIERZKOWSKA-ŻUK działalność społeczna na rzecz czasopisma „Obyczaje”  
588 ojciec Przemysław KONKEL działalność charytatywna w Wejherowie  
589 Inga MACH działalność na rzecz kultury kaszubskiej  
590 Elżbieta MAŁANICZ-ONOSZKO kształcenie muzyczne dzieci autystycznych w ramach „Latającej Akademii”  
591 Tadeusz ODOWSKI praca społeczna na rzecz młodzieży w Rumii  
592 Arleta RUTKOWSKA praca na rzecz dzieci niepełnosprawnych w Gdańsku  
593 Michał SOBELMAN działalność publicystyczna i twórczość filmowanarzeczpojednaniapolsko-żydowskiego  
594 Aneta STODULSKA działalność teatralna z osobami niepełnosprawnymi w Lublinie  
595 Maria SULIMA praca na rzecz przyjaźni między narodami polskim i białoruskim  
596 Bożena SZYMAŃSKA-UGOWSKA działalność kulturalna i społeczna na terenie Kaszub  
  2003 – jesień  
597 Mirosław BANDEL działalność na rzecz zbliżenia między Polakami i Rosjanami  
598 Barbara CWALINA wieloletnia działalność wychowawcza i stworzenie rodzinnego domu dziecka w Biłgoraju  
599 Inka DOWLASZ działalność artystyczno-terapeutyczna i wychowawcza w nowohuckim Teatrze Ludowym  
600 Elżbieta GURSKA praca na rzecz niesłyszących w Gdyni  
601 Maria JANIK stworzenie i prowadzenie domu dla samotnych i bezdomnych w Pobro-szynie koło Opatowa  
602 Joanna KUZAJ krzewienie kultury muzycznej i popularyzacja muzyki chóralnej na tere-nie Lublina  
603 Zofia LANGOWSKA praca społeczna na rzecz wychowania i kształcenia młodzieży na terenie Pomorza Zachodniego  
604 ks. Kazimierz LEWANDOWSKI praca na rzecz młodzieży biednej i pozbawionej domów rodzinnych w Sa-lezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Trzcińcu koło Broczyna
605 Jan MĄKOSA praca na rzecz bezdomnych na Pomorzu  
606 Waldemar MIREK stworzenie Fundacji „Galeria na Prowincji” i działalność kulturalna w Lublinie  
607 Jan KAWECKI stworzenie Fundacji „Galeria na Prowincji” i działalność kulturalna w Lublinie  
608 Anna NIEWIAROWSKA-ZAWILSKA wieloletnia praca w zakresie pedagogiki artystycznej na rzecz dzieci i mło-dzieży w Gdańsku  
609 Marian PRZYBYLSKI działalność społeczna i publicystyczna na terenie Strzelna  
610 Grażyna SOCHACKA praca na rzecz bezdomnych na Pomorzu  
611 Ewa STACHOWSKA działalność kulturalna w Miasteczku Krajeńskim  
612 ks. Edmund WIERZBOWSKI praca na rzecz głuchoniemych, chorych na raka i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej na terenie Gdyni  
613 Krzysztof ZAKRZEWSKI praca na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Siedlec  
614 Maria ZBOREK działalność na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo na Orawie  
615 ks. Leszek ZIOŁA praca na rzecz młodzieży biednej i pozbawionej domów rodzinnych w Sa-lezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Trzcińcu koło Broczyna
  2004 – wiosna  
616 Andrzej CECHNICKI działalność na rzecz przeciwdziałania stygmatyzacji i dyskryminacji chorych na schizofrenię  
617 Piotr CHYLARECKI nowatorskie metody wychowawcze w szkole i pobudzanie aktywności społecznej na terenie gminy Malechowo  
618 Józef CZERWIŃSKI kształtowanie postaw obywatelskich młodzieży szkolnej i wychowywanie jej w szacunku dla człowieka  
619 Ewa DEMBEK działalność wychowawcza i kulturalna wśród młodzieży w Lipinkach   
620 Alicja DERKOWSKA działalność w Małopolskim Towarzystwie Oświatowym  
621 ks. Bolesław JEWULSKI stworzenie domu dla repatriantów z Kazachstanu i organizowanie wakacji dla dzieci z Białorusi  
622 Jacek KACZMARSKI działalność w ramach kultury niezależnej   
623 ks. Marian KOSIŃSKI organizowanie Spotkań dla Kultury Polskiej  
624 Edward KUPIEC praca wychowawcza wśród młodzieży w Nowym Tomyślu  
625 Krzysztof LISZCZ niesienie wszechstronnego wsparcia rodzinom dzieci z uszkodzeniami mózgu  
626 Jacek OLEJNIK praca na rzecz tolerancji  
627 Paweł ORLOF praca na rzecz przystosowania młodzieży z domów dziecka do samo-dzielnego życia  
628 Krzysztof PIOTROWSKI działalność społeczno-wychowawcza w Morągu  
629 Sławomir PRUSAKOWSKI praca wychowawcza wśród młodzieży i kształtowanie postaw tolerancji  
630 Wacław STRAKOWSKI praca wychowawcza wśród młodzieży Wejherowa  
631 Stefan SZMIDT działalność kulturalna i społeczna w Biłgoraju  
632 Ludwik SZREDER działalność kulturalna i wychowawcza w Tuchomiu  
633 Renata ŚMIERTELNA krzewienie kultury w Nowym Tomyślu  
634 Anna TARNAWSKA wrażliwość w służbie społecznej i niesienie pomocy ludziom w potrzebie  
635 Lucyna TRYBA działalność kulturalna i wychowawcza w Tuchomiu  
636 Mirosław TURCZYN działalność wychowawcza i kulturalna wśród młodzieży w Malechowie   
637 ks. Czesław WALA wybitne zasługi na rzecz humanizacji życia na ziemi świętokrzyskiej  
638 ks. Jerzy WYRZYKOWSKI działalność na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców Duninowa  
639 Luba ZAREMBIŃSKA założenie i prowadzenie amatorskiego teatru w Szamocinie  
640 Siostra Marianna ŻDANOWA opieka nad mieszkańcami Domu Repatrianta z Kazachstanu „Ojczy-zna” w Syrkowicach  
  2004 – jesień  
641 Joanna GIL-ŚLEBODA działalność kulturalna i działalność edukacyjna na rzecz ochrony środowi-ska w Dretyniu na Kaszubach  
642 Maria KALAS prowadzenie teatru dziecięcego w Lubiczu koło Torunia  
643 Stanisław KOŁGAN nieodpłatne naprawianie wózków inwalidzkich i przyrządów do rehabilitacji w Słupsku  
644 Janina KRZYŻEWSKA praca na rzecz pielęgnowania tradycji, folkloru i historii kurpiowskich Lipnik  
645 Urszula ŁASZCZYCH działalność kulturalna na rzecz zachowania tradycji i folkloru kurpiowskiego  
646 Paweł ŁASZCZYCH działalność kulturalna na rzecz zachowania tradycji i folkloru kurpiowskiego  
647 Katarzyna MIMIEC prowadzenie domu samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi na terenie Słupska   
648 Jadwiga NADANA działalność społeczna na terenie Bełchatowa  
649 Maria ORNOWSKA działalność charytatywna w ramach Fundacji Pomocy Społecznej „Pan Władek”  
650 Władysław ORNOWSKI działalność charytatywna w ramach Fundacji Pomocy Społecznej „Pan Władek”  
651 Eleonora RUDNIK założenie Fundacji świętego Antoniego i świadczenie pomocy potrzebującym w Sopocie   
652 Marta SAWICKA prowadzenie kuchni dla najbardziej potrzebujących na terenie Krakowa  
653 Teresa SAWICKA prowadzenie kuchni dla najbardziej potrzebujących na terenie Krakowa  
654 Urszula SMOK powołanie i prowadzenie Fundacji „Podaruj Życie”  
655 Stefan WILKANOWICZ wkład w dialog chrześcijańsko-żydowski, ideę integracji europejskiej i zwalczanie bezrobocia  
656 ks. Bogusław ŻURAWSKI praca społeczna na rzecz biednych i działalność kulturalna w Wejherowie  
  2005 – wiosna  
657 siostra Grażyna BOCHEŃSKA niesienie pomocy ludziom potrzebującym na terenie Lwowa  
658 siostra Samuela CIESIELSKA prowadzenie Domu Samotnej Matki w Matemblewie k. Gdańska  
659 Jerzy FORNALIK działalność wychowawcza i kształcenie postaw tolerancji w ramach pro-gramu „Antyschematy”  
660 Mieczysław GACH działalność na rzecz osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w ramach zespołu wokalno-muzycznego „Turkus” w Słupsku
661 Barbara KOSIACKA pomoc uzależnionym w ramach Ruchu Anonimowych Alkoholików i re-dagowanie czasopisma „Zdrój”  
662 Ks. Piotr KRAKOWIAK działalność w rozwijaniu programu hospicjów na terenie Trójmiasta  
663 siostra Natalia KUDRIAWCEWA niesienie pomocy ludziom potrzebującym na terenie Lwowa  
664 siostra Tatiana MITIJCZUK niesienie pomocy ludziom potrzebującym na terenie Lwowa  
665 Ewa MŁYNARCZYK prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla mężczyzn niepełnosprawnych umysłowo w Machowinie k. Ustki  
666 ks. abp Tomasz PETA działalność społeczna wśród wspólnoty polskiej w Kazachstanie  
667 Leszek PLOCH działalność na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo w ramach zespołu „Mazowiacy” w Warszawie  
668 Aleksandra SAWICKA tworzenie i prowadzenie szkół „Marii Montessori” na Żywiecczyźnie  
669 Marcin SAWICKI tworzenie i prowadzenie szkół „Marii Montessori” na Żywiecczyźnie  
670 Maria SERAFIŃSKA-DOMAŃSKA działalność społeczna i kulturalna na terenie Nowego Wiśnicza  
671 Jolanta SZADE stworzenie i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla młodzieży w Nowym Tomyślu  
672 Hanna SZCZEPAŃSKA-PLOCH działalność na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo w ramach zespołu „Mazowiacy” w Warszawie  
673 Jaromir SZROEDER stworzenie i prowadzenie młodzieżowego zespołu teatralnego „Dialogus“ w Parchowie  
674 ks. Stanisław URBAŃSKI działalność na rzecz zbliżenia pomiędzy Polską a Białorusią  
675 Edward WIŚNIEWSKI działalność wychowawcza i popularyzacja turystki w Legnicy  
676 ks. Wiesław WIŚNIEWSKI działalność w ramach Fundacji „Przyjęcie Daru Życia” w Matemblewie  
  2005 - jesień      
677 Jacek ALABA działalność na rzecz niepełnosprawnych i chorych

 

678 Ks. Jan GIRIATOWICZ działalność charytatywna w Słupsku  
679 Joanna JANKIEWICZ działalność na rzecz dzieci chorych w szpitalach  
680 Tomasz JANKIEWICZ stworzenie Pogotowia Teatralnego w Szczecinie  
681 Justyna KIERESIŃSKA działalność na rzecz bezbarierowego środowiska dla osób niepełnosprawnych  
682 Marcin KORNAK działalność na rzecz tolerancji, przezwyciężania dyskryminacji i ksenofobii  
683 Barbara KORYTKOWSKA realizacja projektu edukacyjno-społecznego „Uniwersytet w Bielicach”   
684 Aleksandra MIESZKOWSKA działalność na rzecz osób z chorobą Alzheimera   
685 Dariusz MIKUŁA działalność na rzecz rozwoju życia teatralnego w Szczecinie  
686 Jacek MILEWSKI prowadzenie Parafialnej Szkoły Romskiej w Suwałkach  
687 Beata MILLER niesienie pomocy samotnym i bezrobotnym matkom w ramach Stowarzyszenia „Damy Radę” !  
688 Beata MIRSKA niesienie pomocy samotnym i bezrobotnym matkom w ramach Stowarzyszenia „Damy Radę” !  
689 Teresa OGRODZIŃSKA organizowanie edukacji przedszkolnej w środowiskach wiejskich   
690 Marian PÓŁTORANOS animacja życia kulturalnego na Ziemi Kłodzkiej  
691 Anna RACHOCKA działalność na rzecz osób z chorobą Alzheimera   
692 Ks. Ludwik RUTYNA praca na rzecz pojednania ludzi różnych wyznań i organizowanie odbudowy zabytków architektury sakralnej na Podolu i Śląsku Opolskim  
693 Anna SOBAŃSKA-MAJ realizacja projektu edukacyjno-społecznego „Uniwersytet w Bielicach”   
694 Jadwiga Sobczak działalność w ramach Fundacji „Sztuka Leczy”   
695 Mieczysław SYPOSZ prowadzenie zajęć rzeźbiarskich z osobami głuchoniewidomymi
696 Ks. Jerzy ZAWADZKI wszechstronna działalność edukacyjna w Suwałkach  
  2006 - wiosna    
697 Maria ANDRZEJEWSKA działalność kulturalana dla dobra społeczności lokalnej w Szczecinie  
698 Maria DRZEWIECKA praca społeczna na rzecz dzieci głuchoniewidomych w Szczecinie  
699 Janina GIECZEWSKA praca na rzecz społeczności lokalnej na Wileńszczyźnie  
700 Elzbieta GUBERNATOR-SYPOSZ praca na rzecz głuchoniewidomych   
701 Łukasz HOROWSKI działalność na rzecz budowania przyjaźni i pojednania Polsków i Ukraińców  
702 Mariola HUBERT praca na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi na Wybrzeżu  
703 Jacek JUSZKIEWICZ działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej w Wieliczce  
704 Wanda KALIŃSKA działalność kulturalna i aktywizacja społeczności lokalnej w Wielkopolsce  
705 Lilja KIEJZIK działalność kulturalna na rzecz polskiego środowiska w Wilnie  
706 Stefan KIMSO zorganizowanie i prowadzenie klubu sportowego „Polonia” w Wilnie  
707 Krystyna KLUGIEWICZ praca społeczna na rzecz dzieci głuchoniewidomych w Bydgoszczy  
708 Artur KOZIOŁ praca społeczna na rzecz ludzi ubogich w Małopolsce  
709 Bogdan KROK działalność kulturalna i aktywizacja społeczności lokalnej w gminie Bobowa  
710 Ks. Antoni ŁASSA działalność społeczna, edukacyjna, samorządowa i charytatywna na terenie Konina  
711 Andrzej LEWANDOWSKI przybliżanie bliżnim dziedzictwa kultury, z potrzeby serca  
712 Stefan PASTUSZEWSKI działalność kulturalno-społeczna w Bydgoszczy, na Białorusi i na Litwie  
713 Genowefa PRYLIŃSKA działalność kulturalno-artystyczna wśród Słowaków na Orawie  
714 Edward PRYLIŃSKI działalność kulturalno-artystyczna wśród Słowaków na Orawie  
715 Ireneusz SOLAREK działalność społeczno-kulturalna w Wielkopolsce  
716 Katarzyna KUTZMANN-SOLAREK działalność społeczno-kulturalna w Wielkopolsce  
717 Wiesława STANISŁAWSKA działalność charytatywna na rzecz ludzi ubogich  
718 Ks. Jacek STRYCZEK organizowanie pomocy dla ludzi ubogich w Stowarzyszeniu „Wiosna”  
719 Walenty TYSZKIEWICZ organizowanie pomocy dla Polaków w Turkmenistanie  
720 Hanna WRÓBLEWSKA działalność kulturalno-oświatowa wśród młodzieży w Strzelnie  
  2006 - jesień      
721 Jan ARCZEWSKI założenie pierwszego w Polsce telefonu zaufania dla osób niepełnosprawnych  
722 Marta BIAŁEK szerzenie kultury polskiej wśród młodzieży w małych miejscowościach  
723 Ewa BŁASZCZYK działalność na rzecz dzieci w pourazowej śpiączce  
724 Krzysztof BONIKOWSKI pomoc ludziom biednym i bezdomnym w Tczewie  
725 Wanda DROŻDŻ organizowanie pmocy dla matek w potrzebie  
726 Aldona GAWECKA inicjowanie licznych akcji społeczno-kulturalnych na Żoloborzu w tym programu „Wysłuchiwacze Zwierzen”  
727 Hanna KAWALEC działalność na rzecz osób chorych na zespół Marfana i inne zespoły genetycznie uwarunkowane  
728 Jan KAWALEC działalność na rzecz osób chorych na zespół Marfana i inne zespoły genetycznie uwarunkowane  
729 Alina PERZANOWSKA działalność na rzecz osób dotkniętych autyzmem  
730 Bogdana PILICHOWSKA stworzenie Krakowskiej Apteki Darów  
731 Edward RYCHLICKI nieodpłatne zaopatrywanie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny  
732 Barbara SINCZUK działalność na rzecz rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach Stowarzyszenia „Ożarowska”  
733 Ewa SMUK STRATENWERTH krzewienie kultury, oświaty i ochrony przyrody w Słubicach  
734 Piotr STASIK szerzenie kultury polskiej wśród młodzieży w małych miejscowościach  
735 Jan ŚWITKA działalność na rzecz pojednania polsko-ukrainskiego  
736 Urszula WEBER-KRÓL działalność na rzecz rehabilitacji i edukacji młodych niepełnosprawnych w Żychlinie i Kutnie  
737 Bogusław WRÓBLEWSKI działalność publicystyczna na rzecz dobrych stosunków Polski z sąsiadami  
738 Roman ZAŃKO działalność na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym w Szczecinie  
739 Aleksandra ZIELIŃSKA pomoc ludziom biednym i bezdomnym w Tczewie  
  2007 - wiosna      
740 Andżelika BORYS działalność na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi  
741 Jan CHMIEL działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego – Teatr Grodzki  
740 Andrzej FUS działalność na rzecz zachowania architektury sakralnej we wsi Bukowina  
742 Joanna GĄSIEWSKA prowadzenie rodzinnego domu dziecka w Augustowie  
743 Zbigniew GĄSIEWSKI prowadzenie rodzinnego domu dziecka w Augustowie  
744 Marta GODZISZ działalność na rzecz ubogiej młodzieży w ramach Fundacji „Przygoda z Edukacją”  
745 Beata JUSTA działalność na rzecz integracji w ramach Domu Trzech Kultur  
746 Małgorzata KEMICER pomoc ludziom biednym i bezdomnym w ramach domu „Monar-Markot” w Ełku  
747 Nikodem KEMICER pomoc ludziom biednym i bezdomnym w ramach domu „Monar-Markot” w Ełku  
748 Stanisław KIEŁBOWICZ działalność w ramach Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu  
749 Bogusław KŁOSIEWICZ działalność na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Fundacji Pro Academia Narolense w Narolu  
750 Władysław KŁOSIEWICZ działalność na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Fundacji Pro Academia Narolense w Narolu  
751 Jolanta KŁOCZEWSKA działalność społeczna i kulturalna w Gietrzwałdzie  
752 Marek KOPROWSKI działalność na rzecz utrzymania kultury polskiej na Wschodzie  
753 Danuta KURASIŃSKA działalność kulturalna w Bełchatowie  
754 Linajda KURPIEWSKA działalność w ramach Gminy żydowskiej w Gdańsku  
755 Ks. Stanislaw ŁADA niesienie pomocy potrzebującym w Pruszczu Gdańskim  
756 Michał ŁAWRYSZEK prowadzenie działalności uświadamiającej na temat problemów ludzi niepełnosprawnych  
757 Alicja NOWAK działalność na rzecz integracji środowisk ludzi niepełnosprawnych w ramach Fundacji „Sprawni”  
758 Wiesława OLCZYKOWSKA działalność bibliotekarska na terenie Piotrkowa Trybunalskiego  
759 Grzegorz POTOCZAK
działalność na rzecz integracji w ramach Domu Trzech Kultur
 
760 Jarosław PAGACZ działalność w ramach Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu  
761 Sławomir RYBKA stworzenie Polskiego Portalu Marzeń  
762 Bogumiła RYDLEWSKA działalność charytatywna w ramach Fundacji „Pomóż Sobie i Innym” na terenie Gdańska  
763 Teresa SOBALA działalność kulturalna w ramach Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego  
764 Janusz WIELOCHA działalność w ramach Jeleniogórskiego Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa  
765 Eugeniusz ZIELENKIEWICZ stworzenie „Wymarzonych i Wymalowanych Wakacji” dla dzieci z Domów Dziecka  
  2007 - jesień      
766 Maria BORKOWSKA - FLISEK za organizowanie współpracy kulturalnej między Pomorzem a Druskiennikami na Litwie  
767 Stefan CHŁOPICKI za założenie i działalność w Fundacji na Rzecz Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy w Małopolsce  
768 Krzysztof CWYNAR za założenie Stowarzyszenia „Studio Integracji” dla osób niepełnosprawnych i bezdomnych w Łodzi i Toruniu  
769 Robert CZYŻEWSKI za działalność na rzecz polsko-ukraińskiej współpracy szkolnej w Warszawie  
770 Jacek GORZKOWSKI za działalność na rzecz polsko-ukraińskiej współpracy szkolnej w Warszawie  
771 Irena KIEDROWSKA za propagowanie turystyki wśród dzieci i młodzieży w Miastku  
772 Maria KIELANOWSKA za pomaganie najbiedniejszym – ludziom, organizacjom, instytucjom  
773 Renata PITER za inicjowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Ceradzu Kościelnym  
774 Aleksander B. SKOTNICKI Za ocalanie pamięci wspólnych losów i budowanie mostów pomiędzy Polakami i Żydami w Krakowie  
775 Ks. Zygmunt SŁOMSKI za kreowanie życia kulturalno-społecznego we wsi Pręgowo  
776 Erdmute SOBASZEK za stworzenie i prowadzenie wiejskiego teatru „Węgajty“ i organizowanie zajęć kulturalnych dla dzieci w gminie Jonkowo  
777 Wacław SOBASZEK za stworzenie i prowadzenie wiejskiego teatru „Węgajty“ i organizowanie zajęć kulturalnych dla dzieci w gminie Jonkowo  
778 Katarzyna SZUMSKA za prowadzenie działalności kulturalno-artystycznej w Michałowicach w ramach alternatywnego teatru „Teatr Cinema”  
779 Zbigniew SZUMSKI za prowadzenie działalności kulturalno-artystycznej w Michałowicach w ramach alternatywnego teatru „Teatr Cinema”  
780 Anna URBANOWICZ za stworzenie nowatorsko prowadzonego Zastępczego Domu Rodzinnego w Lutolu Mokrym  
781 Paweł URBANOWICZ za stworzenie nowatorsko prowadzonego Zastępczego Domu Rodzinnego w Lutolu Mokrym  
782   Adam WAJRAK za twórczość dziennikarska kształtującą świadomość ekologiczną społeczeństwa  
  2008 - wiosna      
783 Krzysztof BOCZNIEWICZ za założenie dwóch zespołów folklorystycznych i kultywowanie tradycji Łemków  
784 Józefa FRENDO za działalność kulturalną i wychowawczą na terenie Jarosławia, oraz zasługi w popularyzacji tego regionu  
785 Ruta JAKUBONIENIE za niesienie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków  
786 Mira STANISŁAWSKA-MEYSZTOWICZ za organizowanie w Polsce corocznej społecznej kampanii „Sprzątanie Polski“  
787 Bożena PRUS-WIŚNIEWSKA za zorganizowanie i prowadzenie Prywatnego Muzeum Regionalnego w Górze Kalwarii  
788 Wojciech PRUS-WIŚNIEWSKI za zorganizowanie i prowadzenie Prywatnego Muzeum Regionalnego w Górze Kalwarii  
789 Ks. Valerjus RUDZINSKAS za pomoc męźczyznom uzależnionym od alkoholu i narkotyków  
790 Eugenijus RUTKAUSKAS za promowanie polskiej kultury na Litwie  
791 Hans-Joachim STRZEBNIOK za organizowanie różnorodnej i regularnej pomocy mieszkańcom Ziemi Kłodzkiej  
792 Heinrich LANFER za organizowanie różnorodnej i regularnej pomocy mieszkańcom Ziemi Kłodzkiej  
793 Józef WODZIŃSKI za działalność społeczną i pracę z młodzieżą w Związku „STRZELEC“ w Bełchatowie  
794 Paweł WÓJTOWICZ za stworzenie Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę „MATIO“  
795 Robertas ŻUKAUSKAS za współorganizowanie polsko-litewskich wystaw prac plastycznych dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych  
796 Tomasz ZIELIŃSKI za działalność w Teatrze Grodzkim w Bielsku Białej  
  2008 - jesień      
797 Anna BAŁCHAN za pomoc kobietom – ofiarom przemocy domowej, wymuszonej prostytucji oraz kobietom w kryzysowej sytuacji w ramach Stowarzyszenia im. Marii Niepokalanej Na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom  
798 Aleksandra BIBROWICZ-SIKORSKA za inicjowanie oraz organizacja Nadbałtyckich Wystaw Miniatury Tkackiej w Gdyni  
799 Małgorzata CHMIELEWSKA za wieloletnia działalność w ramach Wspólnoty Chleb Życia  
800 Jacek W GIBAŁA inicjatywa w organizowaniu i działalność w ramach Obywatelskiego Biura Interwencji w Sopocie oraz stworzenie informatora prasowego „Cel”  
801 Irena HAJNCEL za działalność oświatowa i integrowanie środowiska inwalidów wzroku w Toruniu  
802 Henryk HAJNCEL za działalność oświatowa i integrowanie środowiska inwalidów wzroku w Toruniu  
803 Maciej KAZIŃSKI za organizowanie corocznych Festiwali „Pieśń Naszych Korzeni” w Jarosławiu  
804 Klaere KLEBERHOFF za niesienie wieloletniej pomocy polskim rodzinom i organizacjom opiekuńczym  
805 Alina KREHLIK za stworzenie i działalność w ramach Fundacji Pro Bono w Krakowie  
806 Stanisław NAGÓRNIAK za wieloletnia działalność społeczna w środowisku polskim i ukraińskim w Kamieńcu Podolskim działalność w ramach Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego na Ukrainie  
807 Fredo OJDA za wieloletnia działalność na rzecz kultury i prowadzenie ursynowskiej „Galerii Działań”  
808 Jan POLAK za wieloletnia działalność w zakresie edukacji teatralnej młodzieży oraz popularyzacji sztuki teatralnej na terenie Włocławka  
  2009 - wiosna      
809 O. Henryk CISOWSKI za stworzenie i prowadzenie organizacji pożytku publicznego „Dzieło Pomocy Świętego Ojca Pio” w Krakowie  
810 Halina DUCZMAL-PACOWSKA za stworzenie i prowadzenie działalności kulturalnej w ramach “Najmniejszego Muzeum Świata” w Warszawie  
811 Barbara KASZKUR-NIECHWIEJ za stworzenie “Akademii Pełni Życia” i prowadzenie edukacji komputerowej dla osób starszych w Krakowie  
812 Lubow KOTENKO za organizowanie wymiany młodzieży polsko-ukraińskiej oraz prowadzenie działalności edukacyjno-integracyjnej wśród młodzieży w Żytomierzu  
813 Zofia LEMAŃSKA za zorganizowanie i prowadzenie w Bełchatowie stowarzyszenia „Trzeźwy Kierowca” i pomoc ofiarom wypadków drogowych  
814 Ewa WIŚNIEWSKA za zorganizowanie i wieloletnie prowadzenie Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych “Maja” w Warszawie  
815 Kazimiera WŁODARSKA za stworzenie i działalność w ramach Fundacji Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych “Wróć” w Gdańsku  
816 Joanna WŁODARSKA za stworzenie i działalność w ramach Fundacji Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych “Wróć” w Gdańsku  
817 Krystyna WOLSKA-LIPIEC za wieloletnią pracę społeczną w ramach Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i utworzenie Archiwum Historii Pielęgniarstwa Polskiego w Warszawie  
  2009 - jesień      
818 Elżbieta BUDNY założenie Fundacji dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi “Krwinka” i prowadzenie programu “Dawca Szpiku” w Krakowie  
819 Józef GOLEC promocja sztuki dziecięcej na świecie oraz za wkład w życie kulturalne Wybrzeża i Ziemi Cieszyńskiej  
820 Justyna JÓZEFOWICZ zorganizowanie Fundacji “Akademia Młodych” i działalność społeczna na rzecz dzieci i młodzieży w kraju i w Irlandii  
821 Sylwia KARŁOWSKA pomoc dzieciom polskim zza wschodniej granicy w ramach Fundacji “Serce Dzieciom” w Gdyni  
822 Jan KARŁOWSKI pomoc dzieciom polskim zza wschodniej granicy w ramach Fundacji “Serce Dzieciom” w Gdyni  
823 Zbigniew REPNICKI długoletnia pomoc humanitarna, socjalna i kulturalna dla mieszkańców Rubieżewicz na Białorusi  
824 Jadwiga SOBOL zorganizowanie i prowadzenie Ośrodka Bezpośredniej Pomocy Głodującym w Warszawie  
825 Ks. Roman ZRÓJ wieloletnia praca na rzecz byłych więźniów, pomoc w ich powrocie do społeczeństwa i stworzenie domu “Emaus” w Gdańsku  
  2010 - wiosna      
826 Monika AGOPSOWICZ za działalność na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i przybliżanie kultury i tradycji polskich Ormian  
827 Władysław DEŃCA za działalność na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i przybliżanie kultury i tradycji polskich Ormian  
828 Piotr BARCZAK za rozwijanie życia kulturalnego w Strzelnie, na Białorusi i w Kazachstanie  
829 Daniel CZAPIEWSKI za działalność w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku oraz w organizacji turystycznej „Szczyt Wieżyca”  
830 Jadwiga KIRKOWSKA za działalność w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim w Wierzchucinie i promowanie kultury kaszubskiej  
831 Roman KRZYWOTULSKI za organizację amatorskiego teatru „Drewniana Kurtyna” i wieloletnią pracę z młodzieżą  
832 Donat KUCZEWSKI za organizację ośrodka readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „Plus” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie  
833 Jerzy ŁUKASIEWICZ za powołanie i prowadzenie fundacji „Żyć z Chorobą Parkinsona”  
834 Ryszard RODZIK za popularyzowanie i inspirowanie twórczości poetyckiej na antenie radia „Alfa” i organizowanie działalności artystycznej  
835 Ks. Tadeusz SOCHAN za działalność kulturalną na Roztoczu  
836 Ewa STANKIEWICZ za stworzenie i działalność w fundacji „Dobrze że Jesteś” oraz rozwijanie wolontariatu na oddziałach hematologicznych i onkologicznych  
837 Monika WAĆKOWSKA-KABACZYŃSKA za stworzenie i prowadzenie portalu Zakątek21 poświęconego problematyce dzieci z zespołem Downa  
838 Paweł WOŹNIAKOWSKI za działalność w Stowarzyszeniu Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie  
  2010 - jesień      
839 Helena ALIŠKEVIČIENĖ za działalność na rzecz społeczności polskiej w Druskiennikach i zbliżenia polsko-litewskiego  
840 Ks. Cezary ANNUSEWICZ za założenie i prowadzenie Stowarzyszenia ‘Rodzina Kolpinga’ przy parafii św. Piotra i Pawła w Gdańsku  
841 Elżbieta DOŁĘGA-WRZOSEK za wieloletnią działalność edukacyjną wśród młodzieży w Baranowiczach  
842 Anna KWIATKOWSKA za zorganizowanie i wieloletnie społeczne prowadzenie Świetlicy Środowiskowej we wsi Wólka Kosowska  
843 Jerzy KWIATKOWSKI za zorganizowanie i wieloletnie społeczne prowadzenie Świetlicy Środowiskowej we wsi Wólka Kosowska  
844 Przemysław PASEK za założenie i prowadzenie kulturalno-edukacyjnej fundacji „Ja Wisła”  
845 Rimantas ŠALNA za działalność na rzecz krzewienia kultury polskiej na Litwie i zbliżenia między narodami  
846 Rimantas STANKEVIČIUS za działalność na rzecz zbliżenia narodów i pamięci o losach ofiar holokaustu na Litwie  
847 Aleksandra WŁODARCZYK za założenie fundacji Hipoterapia i popularyzację hipoterapii w rehabilitacji niesprawnych dzieci  
  2011 - wiosna      
848 Marta AXENTOWICZ-BOHOSIEWICZ za stworzenie Fundacji Ormiańskiej KZKO i rozbudzanie w młodzieży zainteresowań historią oraz za ratowanie grobów Polskich Ormian na Ukrainie  
849 Maciej BOHOSIEWICZ za stworzenie Fundacji Ormiańskiej KZKO i rozbudzanie w młodzieży zainteresowań historią oraz za ratowanie grobów Polskich Ormian na Ukrainie  
850 Bogdan BIAŁEK za przywracanie pamięci i podejmowanie inicjatyw społecznych na rzecz dialogu polsko-żydowskiego w Kielcach  
851 Tomasz BUJAK za wieloletnią pracę na rzecz bezdomnych mężczyzn w Miechowie oraz niesienie pomocy ludziom poszkodowanym przez los  
852 Doroteusz FIONIK za założenie i prowadzenie Stowarzyszenia „Muzeum Mała Ojczyzna w Studziwodach”  
853 Grażyna JABŁOŃSKA za działalność w Stowarzyszeniu „Jeden Świat” na rzecz integracji dzieci z Zespołem Downa w Białymstoku  
854 Tymoteusz KRÓL za ratowanie ginącego języka i kultury wilamowskiej  
855 Zofia KUSTERSKA za niesienie pomocy osobom potrzebującym i dzieciom ze środowisk patologicznych w Wejherowie  
856 Barbara KUZUB-SAMOSIUK za założenie i prowadzenie Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze na Podlasiu  
857 Mirosław SAMOSIUK za założenie i prowadzenie Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze na Podlasiu  
858 Lidia LEWANDOWSKA za działalność na rzecz organizacji pozarządowych i pomoc osobom zagrożonym marginalizacją z powodu niesprawności i ubóstwa w Dzierżoniowie  
859 Roma ŁOJEWSKA za zorganizowanie i prowadzenie Stowarzyszenia Społeczników „Ariadna” na Ursynowie  
860 Marek OPITZ za działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Żuław i Żuławian  
861 Mariusz SZCZYGIEŁ za działalność na rzecz lepszego wzajemnego poznania i zbliżenia polsko-czeskiego  
862 Małgorzata ŹRÓDLAK za założenie i prowadzenie Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej  
  2011 - jesień      
863 Andrzej BRANDSTATTER za działalność na rzecz szeroko pojętej integracji społecznej w ramach Fundacji „Pro Artis”  
864 Małgorzata BRANDSTATTER za działalność na rzecz szeroko pojętej integracji społecznej w ramach Fundacji „Pro Artis”  
865 Sylwia CHUTNIK za założenie i prowadzenie Fundacjii „MaMa” działającej na rzecz praw matek w Polsce  
866 Anna JOCHIM-LABUDA za współudział w stworzeniu ośrodka hospicyjnego w Pucku i działalność w jego ramach  
867 Ks. Jan KACZKOWSKI za stworzenie Puckiego Hospicjum pw. Św. Ojca Pio i współudział w jego prowadzeniu  
868 Ks. Sławomir KORZYCKI za stworzenie Ośrodka Wspierania Rodziny w Korytowie i działalność w jego ramach  
869 Eva KOOYMAN-PISKORZ za powołanie i wieloletnie prowadzenie Fundacji Pomocy Polskim Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Wandafonds”  
870 Ryszard LEOSZEWSKI za długoletnią działalność w rozwijaniu kultury teatralno-muzycznej dzieci i młodzieży na terenie Szczecina  
871 Jan MELA za stworzenie Fundacji „Poza Horyzonty” i działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  
  2012 - wiosna      
872 Władysław KOROWAJCZYK za założenie i wieloletnie prowadzenie „Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej” w Łodzi  
873 Teresa MARCZEWSKA za wielostronną działalność społeczną w hospicjum imienia księdza Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku  
874 Dariusz MILIŃSKI za założenie „Grupy Artystycznej Pławna 9”, ożywianie kultury wiejskiej i działalność charytatywną  
875 Grażyna ORŁOWSKA-SONDEJ za ratowanie polskich cmentarzy na Kresach Wschodnich i budowanie na tych terenach porozumienia między społecznościami  
876 Dorota PARZYMIES za założenie i prowadzenie Fundacji „Ocalenie” pomagającej i uchodźcom zakaukaskim w Polsce i Polakom mieszkającym na Wschodzie  
877 Jacek SUMISŁAWSKI za założenie i prowadzenie Stowarzyszenia Świętego Walentego w Gdańsku pomagającego osobom z zaburzeniami psychicznymi  
878 Zofia TELIGA-MERTENS za pomoc repatriantom z Kazachstanu i zapewnienie im mieszkań na osiedlu „Kresówka” koło Legnicy  
879 Eugenia WIECZOREK za popularyzowanie tradycyjnej sztuki koronkarskiej „Frywolitka”  
880 Zofia WOJCIECHOWSKA za ożywianie życia społeczno – kulturalnego, działalność charytatywną na terenie Mrągowa i pomoc polskim dzieciom z Syberii  
881 Krystyna ŻYTECKA za założenie i prowadzenie Fundacji „Pomoc Kobietom i Dzieciom ofiarom gwałtów i przemocy w rodzinie  
  2012 - jesień      
882 Ryszard BITOWT za badanie i popularyzowanie dziejów Mrągowa i ziemi mrągowskiej  
883 Maria BOGDANOWICZ-OWCZARSKA za założenie i prowadzenie Towarzystwa Charytatywnego im. Św. Marcina w Warszawie  
884 Helena DWORECKA za zorganizowanie i prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Bogdanowie na Białorusi  
885 Teresa CZARNIACKA za zorganizowanie i prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Bogdanowie na Białorusi  
886 Ewa FURGAŁ za założenie i prowadzenie Fundacji Przestrzeń Kobiet w Krakowie  
887 Natalia SARATA za założenie i prowadzenie Fundacji Przestrzeń Kobiet w Krakowie  
888 Agata HOFMAN za działalność na rzecz rozwoju intelektualnego dzieci i współudział w założeniu Polskiej Akademii Dzieci w Gdańsku  
889 Maciej HOFMAN za działalność na rzecz rozwoju intelektualnego dzieci i współudział w założeniu Polskiej Akademii Dzieci w Gdańsku  
890 Ida KAMIŃSKA za zorganizowanie i prowadzenie Fundacji Kwiat Kobiecości popularyzującej badania cytologiczne  
891 Anna LUTOSŁAWSKA-JAWORSKA za wieloletnią i rozległą charytatywną działalność na rzecz dzieci niewidzących oraz dotkniętych chorobami nowotworowymi  
892 Alfred MICHLER za współudział w założeniu i działanie w Towarzystwie Miłośników Ziemi Złotoryjskiej  
893 Tisa ŻAWROCKA-KWIATKOWSKA za stworzenie i prowadzenie Fundacji Gajusz w Łodzi działającej na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi  
  2013 - wiosna      
894 Matina BOCHEŃSKA Za założenie i prowadzenie zespołu folklorystycznego ‘Grupa Teatralna Warszawiaki  
895 Waldemar DOMAŃSKI Za stworzenie ‘Biblioteki Polskiej Piosenki’, zorganizowanie ‘Lekcji Śpiewania’ i innych akcji społecznych na rzecz Krakowa  
896 Ilona GOSIEWSKA Za powołanie i prowadzenie Stowarzyszenia Odra-Niemen we Wrocławiu  
897 Eugeniusz GOSIEWSKI Za powołanie i prowadzenie Stowarzyszenia Odra-Niemen we Wrocławiu  
898 Jolanta GRABOWSKA-MARKOWSKA Za stworzenie pierwszego na Śląsku stacjonarnego hospicjum dla dorosłych i pierwszego w Polsce stacjonarnego hospicjum dziecięcego  
899 Tomasz KLOC Za współudział w założeniu i pracę w Stowarzyszeniu Rannych i Poszkodowanych w Misjach Wojskowych Poza Granicami Kraju  
900 Leszek PODOLECKI Za wieloraką działalność readaptacyjną na terenie zakładów karnych i poza nimi  
901 Stanisław SCHUBERT Za założenie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych i inne inicjatywy służące ludziom wykluczonym i poszkodowanym przez choroby  
902 Leszek STĘPIEŃ Za aktywną pracę w Stowarzyszeniu Rannych i Poszkodowanych w Misjach Wojskowych Poza Granicami Kraju  
  2013 - jesień      
903 Alex DANCYG za wieloletnią działalność na rzecz edukacji historycznej młodzieży izraelskiej i polskiej  
904 Ilona KONIECZNA za służbę ludziom bezdomnym w Krakowie  
905 Jerzy KONIECZNY za służbę ludziom bezdomnym w Krakowie  
906 Maria ZOLL-CZARNECKA za zorganizowanie i długoletnie prowadzenie poradni lekarskiej dla bezdomnych w Warszawie  
907 Monika MADALIŃSKA za wieloletnią pracę w poradni lekarskiej dla bezdomnych w Warszawie  
908 Weronika SEBASTIANOWICZ za działalność społeczną, kombatancką i prowadzenie i Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi  
909 Sylwia Magdalena SKUZA za założenie i prowadzenie Pomorskiej Fundacji Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych „Keja” w Gdańsku  
910 Dorota ŚLEDZIOWSKA za popularyzację wiedzy historycznej wśród młodzieży, krzewienie kultury i budowanie więzi społecznych w Reptowie  
  2014 - wiosna      
911 Władysława BIMKIEWICZ Za aktywizację i integrację społeczeństwa lokalnego we wsi Wola Jabłońska  
912 Jolanta CZERNICKA-SIWECKA Za aktywizację i integrację społeczeństwa lokalnego we wsi Wola Jabłońska  
913 Karine HOVSEPIAN Za działalność społeczną w ramach Stowarzyszenia „Expatria”  
914 Konrad PRUSZYŃSKI Za działalność społeczną w ramach Stowarzyszenia „Expatria”  
915 Jadwiga KUTA Za działalność kulturalną w Michałowicach na Dolnym Śląsku  
916 Tadeusz KUTA Za działalność kulturalną w Michałowicach na Dolnym Śląsku  
917 Zbigniew NIZIŃSKI Za wyszukiwanie, dokumentowanie i oznaczanie śladów hitlerowskich mordów na ludności żydowskiej i osobach pomagających Żydom  
918 Dorota OJDOWSKA-STARZYK Za współudział w założeniu Fundacji „Szkoła Otwartych Serc” działającej na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ubogich oraz integrację środowiska lokalnego  
919 Małgorzata RYBICKA Za współudział w założeniu i prowadzenie Stowarzyszenia Pomocy osobom autystycznym poprzez stworzenie systemu obejmującego osoby z autyzmem od wczesnego dzieciństwa po wiek dojrzały  
920 Ewa TRĘBAS Za współudział w założeniu Fundacji „Szkoła Otwartych Serc” działającej na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ubogich oraz integrację środowiska lokalnego  
  2014 - jesień      
921 Maciej DĄBROWSKI Za założenie Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych INSPIRO o nowatorskim programie i integrowanie społeczności lokalnej we wspólnych działaniach.  
922 Beata KWIECIŃSKA Za założenie Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych INSPIRO o nowatorskim programie i integrowanie społeczności lokalnej we wspólnych działaniach.  
923 Marcin KULA Za działalność społeczną i kulturalną w ramach Fundacji Karolat.  
924 Stanisław KOWALSKI Za założenie i wieloletni prowadzenie Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą".  
925 Danuta ŁAGODZIŃSKA Za założenie i wieloletnie prowadzenie Fundacji "Sławek", zajmującej się więźniami.  
926 Marek ŁAGODZIŃSKI Za założenie i wieloletnie prowadzenie Fundacji "Sławek", zajmującej się więźniami.  
927 Wiesław NOWAK Za działalność charytatywną na rzecz dzieci oraz wspieranie młodych utalentowanych twórców.  
928 Jan PIEKŁO Za współtoworzenie i prowadzenie Fundacji Polsko - Ukraińskiej w Warszawie i Kijowie.  
  2015 - wiosna      
929 Joanna BOCHNIARZ Za prowadzenie fundacji im. prof. Romana Czernieckiego zajmującej się edukacją i stypendiami dla zdolnej młodzieży z małych miejscowości.  
930 Dr Paweł GRABOWSKI Za zorganizowanie i prowadzenie domowego Podlaskiego Hospicjum Onkologicznego we wsi Nowa Wola.  
931 Elizabeth VON KÜSTER Za zainicjowanie odrodzenia Doliny Pałaców i Ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej, propagowanie przyjaznego dla środowiska rolnictwa i odpowiedzialnej turystyki.  
932 Tomasz LIPSKI Za wieloletnią działalność na rzecz animacji kultury w środowisku lokalnym Trójmiasta i propagowanie polskiej kultury za granicą.  
933 Barbara MIELCZAREK Za kształtowanie uniwersalnych wartości wśród młodzieży, ratowanie zabytków łemkowskiej sztuki sakralnej i cmentarzy z czasów Pierwszej Wojny Światowej.  
934 Dariusz MIELCZAREK

Za kształtowanie uniwersalnych wartości wśród młodzieży, ratowanie zabytków łemkowskiej sztuki sakralnej i cmentarzy z czasów Pierwszej Wojny Światowej.

 
935 Maksymilian MLECZEK Za wieloletnią działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich integrację z otoczeniem.  
936 Szymon MODRZEJEWSKI Za ratowanie małej architektury przydrożnej i nagrobków na terenie Beskidu Niskiego, Bieszczad, Roztocza i Zachodniej Ukrainy.  
937 Ewelina ROZPĘDOWSKA Za zainicjowanie i systematyczne działanie prorozwojowe wsi i regionów w ramach Stowarzyszenia Kaczawskiego i Stowarzyszenia Dobków.  
938 Krzysztof ROZPĘDOWSKI Za zainicjowanie i systematyczne działanie prorozwojowe wsi i regionów w ramach Stowarzyszenia Kaczawskiego i Stowarzyszenia Dobków.  
939 Dariusz SZADA-BORZYSZKOWSKI Za działalność kulturalną i społeczną na rzecz pluralizmu i tolerancji poprzez propagowanie wielokulturowości w Białymstoku.  
940 Ks. Jarosław SZCZERBACZ Za zorganizowanie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej     dla osób niepełnosprawnych umysłowo, przy Fundacji Podlaskiego Hospicjum Onkologicznego we wsi Nowa Wola.  
941 Ks. Łukasz SZMIT Za wieloletnią pracę z osobami nieuleczalnie chorymi w placówkach hospicyjnych, szpitalach i opiece domowej.  
942 Janusz ZBIERAJEWSKI Za nowatorską działalność w mobilizacji osób niepełnosprawnych, a w tym prowadzenia rejsów morskich z udziałem osób niewidomych.  
  2015 - jesień      
943 Beata ANDRYSKOWSKA

Za pracę edukacyjną z młodzieżą i inicjatywy podnoszące warunki i poziom kształcenia we wsi Bukowina.

 
944 Leszek BOŃCZUK

Za wieloletnią pracę społeczną, kulturalną i współpracę z mniejszościami narodowymi.

 
945 Andrzej CYMAN

Za pracę służącą rozwojowi życia kulturalnego i wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych we wsi Bukowina.

 
946 Przemysław FILAR Za pracę służącą rozwojowi życia kulturalnego i wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych we wsi Bukowina.  
947 Marek KARABON

Za działalność wpływającą na decyzje dotyczące rozwoju miasta Wrocławia, jego estetyką i ochronę dziedzictwa.

 
948 Justyna FILEMONOWICZ-JAWORSKA

Za działalność charytatywną w Fundacji Rak n' Roll i propagowanie akcji "Daj włos".

 
949 Zbigniew JĘDRZEJEWSKI

Za charytatywną pracę na rzecz ludzi bezdomnych i ubogich.

 
950 Bente KAHAN

Za budowanie mostów ponad podziałami etnicznymi i religijnymi, ochronę dziedzictwa i historii Żydów dolnośląskich.

 
951 Andrzej KOLEJEWSKI

Za wieloletnie sprawowanie opieki lekarskiej nad bezdomnymi i ubogimi ludźmi w Gdyni.

 
952 Katarzyna KONEWECKA-HOŁÓJ

Za założenie stowarzyszenia Piękne Anioły, zmieniającego najbliższe otoczenie i los dzieci z najuboższych rodzin.

 
953 Jarosław WAJK

Za wieloletnie prowadzenie profilaktyki uzależnień wśród młodzieży.

 
954 Stanisław ZALEWSKI

Za osiągnięcia w pracy społecznej na rzecz ofiar prześladowań hitlerowskich i prowadzenie w Polsce i w Niemczech projektu edukacyjnego "Świadkowie Historii".

 
  2016 - wiosna      
955 Anna FEDEROWICZ Za wybitne działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, humanizację życia oraz propagowanie pluralizmu i tolerancji.  
956 Andrzej FOLWARCZNY Za działania na rzecz zbliżenia Polaków i Żydów, oraz przeciwdziałanie ksenofobii i nietolerancji poprzez edukację w ramach Forum Dialogu.  
957 Gabriela GIBAS-PUSTURI Za założenie i prowadzenie Żywieckiej Fundacji Rozwoju na rzecz budowy lokalnego społeczeństwa obywatelskiego.  
958 Dżulietta KIWORKOWA Za bezinteresowną stomatologiczną opiekę i leczenie dzieci w Polsce i Armenii.  
959 Emma KIWORKOWA - RĄCZKOWSKA Za bezinteresowną stomatologiczną opiekę i leczenie dzieci w Polsce i Armenii.  
960 Krystyna KOBEL-BUYS Za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych i stworzenie modelowego systemu rehabilitacji na Dolnym Śląsku.  
961 Dorota KOMORNICKA Za stworzenie Funduszu, którego celem jest pozyskiwanie środków na wspieranie finansowe i organizacyjne inicjatyw oddolnych.  
962 Iwona NAWARA Za działalność na rzecz chorych na nowotwory oraz pomysł i współtworzenie pierwszego w Polsce Stacjonarnego Centrum Psychoonkologii.  
963 Andrzej RUKOWICZ Za wieloletnią działalność na rzecz ratowania zabytków architektury drewnianej i propagowanie historii regionu.  
964 Henryk SIKORA Za wieloletnią, rozległą działalność charytatywną, społeczną i edukacyjną w Polsce i Australii.  
  2016 - jesień
     
965 Agnieszka
CAHN Za upamiętnianie historii myślenickich Żydów i działalność na rzecz tolerancji.  
966 Maria
DĄBROWSKA-MAJEWSKA Za stworzenie bibliotek sąsiedzkich propagujących czytelnictwo na terenie prawobrzeżnej Warszawy i w wielu zakładach karnych.  
967 Tomasz
FOPKE Za działalność na rzecz kultury, tradycji, języka, obyczajów i muzyki kaszubskiej oraz budowanie więzi społecznych.  
968 Ks. Krzysztof
GABAŃSKI Za rozległą działalność społeczno-kulturalną na rzecz lokalnego środowiska, w szczególności młodzieży.  
969 Bogdan
GAŁĄZKA Za długoletnią charytatywną pomoc osobom niepełnosprawnym i ubogim na terenie powiatu malborskiego.  
970 Magdalena
HEJDA Za wieloletnią działalność na rzecz zwierząt bezdomnych na terenie Małopolski.  
971 Marek KWATERSKI Za wieloletnią, szeroką działalność na rzecz osób bezdomnych i uzależnionych.  
972 Urszula NOWAKOWSKA Za założenie fundacji “Centrum Praw Kobiet” niosącej wsparcie prawne i psychologiczne kobietom dotkniętym przemocą domową.  
973

Dorota i Jarosław

PILECCY Za długoletnia pracę organiczną ze środowiskiem wykluczonych, za stworzenie Misji Nowa Nadzieja i Spółdzielni Socjalnej ARTE.  
   2017 - wiosna      
974 Armen
ARTWICH Za pracę społeczną służącą budowaniu patriotyzmu, otwartości na wielokulturowość oraz odkrywanie historii Ormian Polskich.  
975 Roman
FRODYMA Za zbadanie historii galicyjskich cmentarzy wojennych z czasów I Wojny Światowej i ich ratowanie.  
976 Karina
FUGLIŃSKA Za wieloletnią pracę społeczną na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego w Kotlinie Kłodzkiej.  
977 Renata CZAPLIŃSKA Za wieloletnią pracę społeczną na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego w Kotlinie Kłodzkiej.  
978 Daniel KALINOWSKI Za wieloletnią rozległą działalność na rzecz kultury, sztuki i propagowanie wielonarodowościowej historii Pomorza.  
979 Mirosław KAŹMIERCZAK Za pracę społeczną na rzecz dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i ekologii.  
980 Tadeusz KIEŁBASIŃSKI Za udział w zachowaniu i podtrzymywaniu tradycji i kultury ludowej Łemków.  
981 Adam KALINOWSKI Za wieloletnią działalność społeczno kulturalną na rzecz wiejskiego środowiska wsi Woryty.  
982 Teresa KOCHANOWSKA Za wieloletnią działalność społeczno kulturalną na rzecz wiejskiego środowiska wsi Woryty.  
983 Irena KOŹMIŃSKA Za założenie Fundacji ABCXXI wspierającej rozwój dzieci i młodzieży oraz zorganizowanie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.  
984 Ks. Grzegorz
MILOCH Za wieloletnią ofiarną pracę na rzecz chorych i stworzenie stacjonarnego hospicjum dla dorosłych oraz ośrodka hospicyjnego dla dzieci.  
985 s. Daniela (Alicja MYSZKA) Za działalność społeczną na rzecz dzieci i młodzieży, w tym powołanie Fundacji edukacyjnej i świetlicy „Kuźnia talentów”.  
986 Henryka SZCZEPANOWSKA Za pracę społeczną na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz ochrony dziedzictwa i rozwoju kultury w Kotlinie Kłodzkiej.  
987 Monika SZNAJDERMAN Za działalność społeczną, wydawniczą - oraz popularyzację czytelnictwa.  
  2017 - jesień      
988 Jolanta  DYGOŚ Za pomysł i organizowanie od dwudziestu lat Przeglądu Filmowego Kino na Granicy propagującego zasady tolerancji i szacunku między społeczeństwami.  
989 Radosław  GAWLIK Za wieloletnie konsekwentne działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.  
990 Anna  GRUDZIŃSKA Za stworzenie Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej zajmującej się działalnością edukacyjną dotyczącą integracji społecznej i równego traktowania.  
991 Katarzyna  KUBIN Za stworzenie Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej zajmującej się działalnością edukacyjną dotyczącą integracji społecznej i równego traktowania.  
992 Sylwia  KOWALSKA Za organizowanie wakacyjnych obozów dla dzieci z ubogich rodzin, założenie ruchu społecznego Czas Mieszkańców i udział w zorganizowaniu trzech Jadłodzielni w Toruniu.  
993 Wanda  LEWANDOWSKA  
994 Piotr Szymon  ŁOŚ  Za działalność na rzecz Romów polskich oraz publicystykę historyczną służącą integracji środowisk lokalnych.  
995 Rafał  PANKOWSKI Za działalność pedagogiczną, publicystyczną, kulturalną na rzecz tolerancji rasowej, etnicznej i religijnej oraz prace służące budowie społeczeństwa obywatelskiego i demokracji w Polsce.  
996 Michał  PISZCZEK Za wieloletnią działalność społeczną na rzecz lokalnego środowiska dzieci i młodzieży oraz udział w stworzeniu i nadzorowaniu Jadłodzielni w Toruniu.  
997 Jacek  ŻAKOWSKI Za rozległą działalność publicystyczną i dydaktyczną na rzecz tolerancji i demokratyzacji życia społecznego i politycznego.  
  2018 - wiosna      
998 Artur DZIURMAN Za zorganizowanie i prowadzenie Integracyjnego Teatru Aktora Niewidomego – ITAN.  
999 Stefan GELDON Za zorganizowanie dziecięcego teatru lalek i cieni - Baśniowy Świat.  
1000 Witold HEBANOWSKI Za założenie Fundacji „Inna Przestrzeń”, inicjującej różnorodne przedsięwzięcia wielokulturowe.  
1001 Mieczysław KOWALCZE Za wybitne osiągnięcia wychowawcze młodzieży i animację życia kulturalnego w regionie Kotliny Kłodzkiej.  
1002 Marcin LADA Za kształtowanie postaw obywatelskich, odkrywanie historii i propagowanie samorządności w środowiskach lokalnych.  
1003 Marta LEMPART Za działalność w dziedzinie ruchów prodemokratycznych, a w szczególności za pomysł i organizację Ogólnopolskiego Strajku Kobiet OSR.  
1004 Katarzyna MANIKOWSKA - PLACKOWSKA Za współudział w zorganizowaniu Fundacji MAKOWO pomagającej rodzinom ubogim i dzieciom niepełnosprawnym.  
1005 Tadeusz NOWAKOWSKI Za wielokierunkową społeczną działalność, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży.  
1006 Olga TOKARCZUK Za działalność społeczną w dziedzinie kultury na Dolnym Śląsku.  
1007 Magdalena WITEK Za współudział w zorganizowaniu Fundacji MAKOWO pomagającej rodzinom ubogim i dzieciom niepełnosprawnym.  
1008 Stanisław WYSOCKI Za założenie Stowarzyszenia „Wolontariat Św. Eliasza”, którego członkowie pomagają pacjentom w szpitalach krakowskich i chorym w ich domach.  
1009 Anita SZYNDEL-ZARĘMBA Za współudział w zorganizowaniu Fundacji MAKOWO pomagającej rodzinom ubogim i dzieciom niepełnosprawnym.  
  2018 - jesień    
1010 Adam BULANDRA Za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa otwartego i wielokulturowego w ramach Stowarzyszenia Interkulturalni PL
1011 Jakub KOŚCIÓŁEK Za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa otwartego i wielokulturowego w ramach Stowarzyszenia Interkulturalni PL
1012 Feras DABOUL Za pracę na rzecz pomocy uchodźcom, angażując się we wszelkie inicjatywy społeczne służące lepszej integracji cudzoziemców w Polsce
1013 Marek KALBARCZYK Za założenie i kierowanie Fundacją Szansa dla Niewidomych, oraz za udział w stworzeniu pierwszego dostępnego na rynku syntezatora mowy polskiej
1014 Paweł KASPRZAK Za działalność w ramach ruchu społecznego „Obywatele RP” w obronie swobód obywatelskich, państwa prawa i konstytucji RP
1015 Bogna KĘDZIERSKA Za wieloletnią pracę na rzecz dzieci opuszczonych i adoptowanych, z rodzin zastępczych i biologicznych w kryzysie
1016 Krzysztof KOŁODZIEJCZYK Za ratowanie i popularyzację zabytków komunikacji miejskiej we Wrocławiu, wykorzystywanych następnie w inicjatywach kulturalnych integrujących mieszkańców miasta
1017 Adela KUIK-KALINOWSKA Za wieloletnią dzziałalność na rzecz rozwoju życia kulturalnego i naukowego w Słupsku, w tym propagowanie historii i tradycji języka kaszubskiego
1018 Ewa SIEDLECKA Za wieloletnią działalność budowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce poprzez pełną zaangażowania twórczość dziennikarską; w szczególności obrony państwa prawa
1019 Jan SKÓRZYŃSKI Za wieloletni wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez twórczość kulturalną skierowaną na rozwój pluralizmu i demokracji nastawioną na przemiany we współczesnej Polsce
1020 Krzysztof SMOLNICKI Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce, utworzenie centrum edukacji ekologicznej EKOCENTRUM we Wrocławiu i Dolnośląskiego Alarmu Smogowego
1021 Stanisław TOWARNICKI Za reaktywowanie i prowadzenie Nowej Fundacji Stypendialnej im. Jana Towarnickiego, jako kontynuacji powołanej przez Jego przodka w 1865 roku, której celem jest pomoc zdolnej młodzieży uczącej i studiującej z niezamożnych rodzin.
  2019 -wiosna    
1022 Urszula 

ANTOSZ-REKUCKA

Za działalność na rzecz dialogu polsko-żydowskiego, ocalenie pamięci o żydowskich mieszkańcach Mszany Dolnej oraz organizowanie pomocy dla potrzebujących w Afryce i na Ukrainie.
1023 Mamadou  DIOUF Za wieloletnie działania na rzecz walki z rasizmem, ksenofobią i nietolerancją.
1024 Renata 

KUŁAKOWSKA-BRABEC

Za działania na rzecz osób biednych i niesprawnych oraz kobiet chronionych przed przemocą, również poprzez Stowarzyszenie Rad Polek i Sue Ryder w Warszawie.
1025 Marek  LISIŃSKI Za współudział w stworzeniu Fundacji „Nie lękajcie się”, poprzez którą prowadzi działalność profilaktyczną i terapeutyczną w zakresie uzależnień wykorzystywania seksualnego przez pedofili.
1026 Diana  MACIĄGA Za wybitne osiągnięcia w działaniach na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi w Polsce.
1027 Radosław  ŚLUSARCZYK Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony przyrodyi środowiska naturalnego w Polsce.
1028 Joanna  NARANOWICZ Za wieloletnie i niezwykle skuteczne propagowanie pluralizmu i tolerancji, walkę z uprzedzeniami etnicznymi i religijnymi, oraz działalność w Stowarzyszeniu „Nigdy Więcej”.
1029 Magdalena  ŚRODA Za długoletnią działalność na rzecz równouprawnienia kobiet w tym działalność w ramach Kongresu Kobiet i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
1030 Anna  TATAR Za propagowanie tolerancji i pluralizmu w stosunku do mniejszości etnicznych i religijnych, za wieloletnią pracę publicystyczną i naukową na temat źródeł ksenofobii i przemocy rasistowskiej.
1031 Renata  WARDECKA Za wieloletnią i wszechstronną działalność na Osiedlu Siekierki w Warszawie oraz za założenie i prowadzenie fundacji „Bo Warto”, w tym akcji „Katyń…. ocalić od zapomnienia”, Dęby pamięci.
   2019 - jesień    
1032 Bogusław FALICKI  Za wieloletnią działalność społeczną, kulturalną i oświatową na terenie Pragi i Żoliborza.
1033 Marcelina  HERNIK

Za prowadzenie Fundacji I SEE YOU, która  wspiera osoby niewidzące i słabo widzące oraz pomaga im w stworzeniu bezpiecznego domu i otoczenia.

1034 Kinga KAMIŃSKA Za wieloletnią i konsekwentną działalność na rzecz obrony demokracji i poszanowania Konstytucji.
1035 Agnieszka  KOSOWICZ Za założenie i prowadzenie Fundacji Polskie Forum Migracyjne od lat wspierające cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą.
1036 Tadeusz LEN Za współudział w założeniu i prowadzenie Fundacji DROGA, której celem jest wszechstronna różnorodna pomoc osobom ubogim, niepełnosprawnym, sierotom, rodzinom dysfunkcyjnym i dzieciom.
1037 Narcyz LISTKOWSKI Za wyszukiwanie, zabezpieczanie i przywracanie śladów żydowskiej obecności w Rabce oraz wojennych losów ich przedstawicieli.
1038 Katarzyna MICHALSKA Za promowanie dziedzictwa kulturowego rejonu Kaszub poprzez  działalność kulturalno - edukacyjną na wsi.
1039 Janina WIŚNIEWSKA Za wieloletnią działalność na rzecz osób najuboższych, bezdomnych, niepełnosprawnych, seniorów i dzieci.
1040 Waldemar ŻUREK Za konsekwentną pełną poświęcenia działalność społeczną i budzącą podziw społeczeństwa pracę na rzecz poprawy sądownictwa, a w ostatnich latach na rzecz obrony niepodległosci.
1041 Piotr ŻYŁKA Za współudział w stworzeniu oraz prowadzenie Fundacji Zupa w Krakowie a także innych działań na rzecz ludzi będących w „kryzysie bezdomności”. 

1042

1043

Anna i

Tadeusz

KULDANEK Za rozległą wieloletnią działalność społeczną, w szczególności dotyczącą dziedzictwa kulturowego na terenie Milanówka i okolic.
   2020-wiosna    

1044

 Zbigniew
 BIEGAJŁO Za wieloletnie i skuteczne działania na rzecz humanizacji życia, w szczególności za organizowanie rehabilitacji i terapii osób niepełnosprawnych w Gdyni i za niestrudzoną pracę w celu integracji tych osób poprzez działalność artystyczną w stworzonym w tym celu teatrze.

1045

1046

Patrycja i

Marek

 DEMBSKA Za wytrwałą i powszechnie cenioną działalność na rzecz humanizacji życia, w szczególności za organizowanie pomocy osobom chorym, pokrzywdzonym i znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Do działalności tej Państwo Dembscy wciągnęli nie tylko całą rodzinę, ale także ochotników ze społeczności lokalnej w Bydgoszczy.
1047 Barbara ENGELKING Zarówno za propagowanie pluralizmu i tolerancji w stosunku do mniejszości narodowych i religijnych – w szczególności za przywracanie w pamięci Polaków prawdy o zagładzie Żydów na ziemiach Polskich – jak również za pracę naukową skierowaną na uzupełnianie wiedzy historycznej i rozwój tolerancji.
1048 Urszula MAJCHER-LEGAWIEC Za wieloletnią i pełną poświęcenia pracę z młodzieżą, za propagowanie wielokulturowości i za kształtowanie uniwersalnych wartości, takich jak tolerancja i szacunek dla pluralizmu kulturowego, a w szczególności za pracę z młodzieżą krakowską i mieszkającymi w Krakowie cudzoziemcami.
1049 Wojciech MSZYCA Za liczne i skuteczne inicjatywy służące demokracji i budowaniu więzi w społecznościach lokalnych oraz za pracę dziennikarską, w szczególności za ochronę śląskiego wielokulturowego dziedzictwa kulturowego. Jest znany i podziwiany za inicjatywy muzealnicze i konserwatorskie oraz za popularyzację wielokulturowej historii Górnego Śląska zarówno w rodzinnych Zarkach i na terenie całej Polski.
1050 Jakub NIEWIŃSKI Przede wszystkim za propagowanie pluralizmu i tolerancji w stosunku do mniejszości narodowych i religijnych a w szczególności za wielokierunkowe działania społeczne na rzecz dialogu polsko-żydowskiego, a także za pracę edukacyjną z młodzieżą i inicjatywy podnoszące poziom kształcenia. Pan Niewiński jest bardzo ceniony i szanowany za prowadzenie trudnego dialogu wielopokoleniowego na temat tolerancji.
1051 Krzysztof PARCHIMOWICZ Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, jest nagrodzony za pełną poświęcenia działalność w obronie uniwersalnych wartości, takich jak demokracja i praworządność, a w szczególności za obronę niezależnego sadownictwa i prokuratury oraz za walkę o honor i niezależność polskiej prokuratury.
1052 Beata SEJNOWSKA-RUNO Wieloletnia i zasłużona nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, jest nagrodzona za osiągnięcia pedagogiczne oraz za działania społeczne na rzecz krzewienia wartości patriotycznych i ochronę pamięci historycznej wśród dzieci i młodzieży w swej społeczności lokalnej.
1053 Jarosław SZYDLAK Za wieloletnią bardzo aktywną pracę społeczną na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych w swej społeczności lokalnej. Pan Szydlak jest między innymi współzałożycielem Amatorskiej Grupy Teatralnej „Nazaret”, teatru amatorskiego „Przystań” a także współorganizatorem Przeglądu Teatrów Amatorskich Kurtyna”.
1054 Kazimierz WIECH Za wieloletnią działalność społeczną i pedagogiczną, w tym propagowanie wiedzy historycznej i przyrodniczej, a także aktywizowanie społeczności lokalnej do wspólnych działań. Prof. Wiech jest cenionym popularyzatorem wiedzy przyrodniczej, autorem wystaw i spektakli poetycko-muzycznych, założycielem chórów, a także animatorem Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Uniwersytetu dla Młodzieży.
1055 Janina ZACHWIEJA Za humanizację życia, a w szczególności za organizowanie opieki dla osób z wieloraką niepełnosprawnością. Pani Janina Zachwieja jest pionierka w Regionie Pienińskim w pracy z osobami cierpiącymi na niepełnosprawność, w organizowaniu pomocy dla ich rodzin oraz w edukowaniu społeczeństwa na temat praw i potrzeb osób niepełnosprawnych.
1056 Ewa ZGRABCZYŃSKA Za szerzenie wartości humanitarnych i humanizację życia, a w szczególności za niestrudzoną pracę na rzecz obrony praw zwierząt i za nowatorską edukację przyrodniczą. Działania dr Zgrabczyńskiej przyczyniają się nie tylko do polepszenia dobrostanu zwierząt, lecz także służą wzmacnianiu wrażliwości i poczucia odpowiedzialności społecznej za los tych istot.
1057 Urszula ZIOBER Za rozwijanie przyjaźni i współpracy ze społeczeństwami państw sąsiednich, za propagowanie wiedzy o migracjach, oraz za pobudzanie do aktywności społecznej mieszkańców społeczności lokalnej w Dębcu. Działania te prowadzi Pani Ziober głownie w ramach Stowarzyszenia Zielona Grupa.
  2020-jesień    
1058 Kalina CZWARNÓG  za wieloletnie działania społeczne na rzecz uchodźców w tym warsztaty edukacyjne dla młodzieży w szkołach i domach kultury.
1059 Jakub GAWRON za skuteczną walkę z dyskryminacyjnymi działaniami władzy publicznej wobec osób nieheteronormatywnych.
1060 Małgorzata MAKARCZUK-KŁOS za wieloletnią działalność na rzecz ofiar przemocy i sprawienie, że temat przemocy wobec kobiet i dzieci znalazł się w obrębie debaty publicznej.
1061 Mariusz MALINOWSKI za wybitny wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego przez stworzenie wolnych i niezależnych mediów społecznościowych, Video-KOD.
1062 Leszek MIKOS za działalność społeczną w dziedzinie popularyzacji opery i muzyki klasycznej, organizowania życia kulturalnego oraz za wspieranie utalentowanej muzycznie młodzieży.
1063 Janusz MIROWSKI za wieloletnią efektywną działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych.
1064 Małgorzata OSIPCZUK za wieloletnią działalność na rzecz ofiar przemocy oraz wprowadzenie nowatorskich form upowszechniania wiedzy psychologicznej.  
1065 Bart STASZEWSKI za organizację licznych oryginalnych kampanii obywatelskich na rzecz praw osób LGBT w Polsce.
1066 Bożena SZROEDER za stworzenie rewelacyjnego projektu artystyczno-edukacyjnego „Kroniki sejneńskie” realizowanego przez młodzież szkolną już od ponad 20 lat.
  2021-wiosna    
1067 Katarzyna BATKO-TOŁUĆ za wieloletnie, konsekwentne, profesjonalne i twórcze przedsięwzięcia na rzecz rozwoju obywatelskiej działalności strażniczej w Polsce.
1068 Jarosław CHOŁODECKI   za odwagę, konsekwencję i upór w przekształcaniu Warszawy w Miasto Muzyki.
1069 Natalia GEBERT za świadczenie bezpośredniego i różnorodnego wsparcia uchodźczyniom i ich rodzinom poprzez „Dom Otwarty”. 
1070 Józef GOLICKI    za wieloletnią wielokierunkową działalność społeczną oraz promowanie historii kultury i obyczajów miasta Tczewa i regionu kociewskiego.
1071 Paweł GRZESIOWSKI   za budowę społeczeństwa obywatelskiego poprzez informację i niezwykle skuteczną promocję strategii walki z koronawirusem w Polsce.

1072

1073

Jolanta i Robert  JARECCY za szerzenie kultury i obyczajów bieszczadzkich rubieży, propagowanie ludzi kultury poprzez spotkania, warsztaty i wyświetlane filmy w stworzonym kinie Końkret.
1074 Krzysztof JARYMOWICZ  za wieloletnią działalność wspierającą uchodźców oraz integrację środowisk wykluczonych, w tym utworzenia projektu ”Etnoligi”.
1075 Stanisława KUZIO-PODRUCKA za niestrudzoną działalność w obronie praw człowieka a w szczególności za mobilizację kobiet spoza dużych miast w obronie ich praw obywatelskich.
1076 Małgorzata MIRGA-TAS za przeciwdziałanie poprzez twórczość artystyczną dyskryminacji i wykluczeniu mniejszości narodowych.
1077 Elżbieta PODLEŚNA za poświęcenie i przykład niezłomnej postawy w obronie praw obywatelskich i wolności wypowiedzi.
1078 Klementyna SUCHANOW za wybitne osiągnięcia w walce o prawa kobiet.
1079 Joanna WILK-YARIDIZ za podtrzymywanie polskości w rodzinach potomków Polaków przez upowszechnianie znajomości języka polskiego, kultury i polskich tradycji narodowych.
  2021-jesień    
1080 Robert HOJDA za znaczący i wymierny wkład w obronę̨ państwa demokratycznego i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
1081 Elżbieta LECH-GOTTHARDT za wieloletnie działania na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego Euroregionu Nysa Zgorzelec, województwo Dolnośląskie.
1082 Grzegorz MOSKAL  za wyszukiwanie, zabezpieczanie i przywracanie śladów żydowskiej obecności w Rabce oraz wojennych losów ich przedstawicieli.
1083 Michał RAPTA  za wyszukiwanie, zabezpieczanie i przywracanie śladów żydowskiej obecności w Rabce oraz wojennych losów ich przedstawicieli.
1084 Dariusz POPIELA  za działalność́ na rzecz ochrony dziedzictwa i pamięci żydowskiej w Polsce w ramach Fundacji Rodziny Popielów "Centrum". 
1085 Magdalena STOPA  za prowadzenie Fundacji „Okolica”, której celem działań́ jest ochrona miejscowych tradycji i związanych z nimi wartości.
1086 Wanda TRACZYK-STAWSKA za pielęgnowanie pamięci o ofiarach wojny i wzorcotwórczą postawę̨ obywatelską.
1087 Bartłomiej WŁODKOWSKI  za działalność́ w przestrzeni edukacji, kultury, historii, turystyki, spraw społecznych i integracji międzypokoleniowej na warszawskiej Białołęce i wśród jej lokalnej społeczności.
  2022-wiosna    
1088 Aneta

FABISIAK-HILL

Za wieloletnią działalność na rzecz „małych ojczyzn”

i środowisk wykluczonych na Warmii.
1089 Sanna FIGLAROWICZ Za wieloletnią działalność na rzecz wspierania osób potrzebujących pomocy.
1090 Joanna KASPRZAK-DŻYBERTI

Za działania integrujące lokalną społeczność

oraz wzorową organizację pomocy dla uchodźców z Afganistanu jako Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór, woj. Opolskie.
1091 Karolina PANZ Za działalność społeczną związaną z przedmiotem badań naukowych (historia Zagłady nowotarskich Żydów) oraz odwagę w poruszaniu trudnych tematów historycznych.
1092 Joanna RADZIWIŁŁ Za działania na rzecz osób potrzebujących pomocy.
1093 Agnieszka SIKORA

Za prace z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, patologią, bezradnością, w szczególności wychowankami z placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich.

1094 Włodzimierz WRÓBEL Za szlachetność ducha, dzielność obywatelską, niezłomność w obronie praworządności kosztem własnego bezpieczeństwa, działanie na rzecz ochrony prawnej uchodźców i osób pomagających im na granicy z Białorusią, a także za działalność na rzecz podnoszenia kultury prawnej i kontroli łamiącej zasady humanitaryzmu i zdrowego rozsądku działalności legislacyjnej władzy. 
   2022-jesień    
1095 Marta CZERWIENIEC-IVASYK Za udzielanie pomocy humanitarnej dla mieszkańców Ukrainy od roku 2009. Od początku wojny 2022 p. Marta zbiera również pomoc medyczną i paramilitarną dla wojska i szpitali na Ukrainie.
1096 Jerzy JURECKI Za obronę wolności słowa i wolnych mediów lokalnych a w szczególności jako założyciel, wydawca i dziennikarz „Tygodnika Podhalańskiego”.
1097 Agata KLUCZEWSKA Za udzielanie wszechstronnej pomocy Uchodźcom z Ukrainy i innych państw w ramach działalności Fundacji „Wolno nam”.
1098 Paweł KOZŁOWSKI Nominowany do nagrody specjalnej Polculu jako reprezentant 11-osobowego zespołu liderów dowodzącego działaniami Grupy Pomocowej na Dworcu Wrocław Główny. Zespół zarządza jednym z największych w Polsce centrów recepcyjnych dla uchodźców wojennych i kieruje grupą setek wolontariuszy.
1099 Marcin PIOTROWSKI Za stworzenie wraz z gronem współpracowników ze Stowarzyszenia Folkowisko imponującej rozmachem akcji pomocowej po ukraińskiej stronie granicy.
1100 Wojciech i Teresa SAMULOWSKI  Za wieloletni aktywny udział w przemianach demokratycznych i w ich obronie w gminie Gietrzwałd.
1101 Agata ŻUROWSKA Za edukację obywatelską dzieci poprzez innowacyjne dwujęzyczne nauczanie w założonym przez p. Agatę przedszkolu i szkole podstawowej im. Władysława Bartoszewskiego.
1102 Anna DĄBROWSKA Za ratowanie uchodźców na obu wschodnich granicach. Za dzielenie się energią i mądrością. Za cierpliwą, pozytywistyczna pracę u podstaw na rzecz „innych”, na rzecz lokalnych społeczności, tolerancji, otwartości, współpracy, wielokulturowości.
  2023-wiosna    
1103 Bożenna BISKUPSKA

Za stworzenie ośrodka szeroko zakrojonych działań kulturalnych i artystycznych w 

Sokołowsku oraz rewitalizację unikalnego dziedzictwa tego dawnego uzdrowiska.
1104 Magda BOBRYK Jako aktywistkę na rzecz ochrony rzeki Odry oraz promotorkę edukacji ekologicznej i zrównoważonej turystyki. Jej zasługi w ratowaniu Odry oraz budowaniu koalicji obywatelskiej w obliczu katastrofy ekologicznej są szczególnie warte docenienia.
1105 Wojciech Stanisław GROCHOWALSKI Za prowadzenie Muzeum Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej "Wiano" w Łodzi. Zarazem wieloletnia działalność polonijna oraz działalność jako pomysłodawca i współorganizator powołania Międzynarodowej Fundacji Muzycznej im. Artura Rubinsteina w Łodzi.
1106 Jolanta JUSZKIEWICZ Za wieloletnią działalność na rzecz łączenia ludzi na świecie poprzez działania teatralne.
1107 Mirosława KERYK za wieloletnią działalność na rzecz integracji Ukraińców w Polsce i budowania dobrych relacji polsko-ukraińskich.
1108 Anna KOPERSKA Za podejmowanie działań na rzecz dostępności kultury,  sztuki, literatury dla osób z niepełnosprawnościami oraz w zakresie promowania czytelnictwa w brajlu wśród osób niewidomych.
1109 Sławomir PASTUSZKA Za opiekę nad cmentarzem żydowskim w Pszczynie i ochranianie pamięci górnośląskich Żydów.