Agata i Maciej Hofmanowie

Akademia umożliwia spotkania dzieci z profesorami i naukowcami – specjalistami różnych dziedzin, poczynając od astronomii, przez fizykę, chemię przyrodę, informatykę i inne, na terenie uczelni, ale też i w szkołach podstawowych czy świetlicach gminnych. Referat wygłasza naukowiec albo dziecko. Potem odbywa się dyskusja, w której udział biorą najmłodsi i naukowcy. 

Kapituła Fundacji Polcul przyznala państwu Agacie i Maciejowi Hofmanom nagrodę za „Działalność na rzecz rozwoju intelektualnego dzieci i współudział w założeniu Polskiej Akademii Dzieci w Gdańsku”.

 O nagrodę wnioskowała pani Teresa Siwak.