Otrzymuje nagrodę Fundacji Polcul za propagowanie pluralizmu i tolerancji w stosunku do mniejszości narodowych i religijnych. Pan Rafał PANKOWSKI jest nie tylko wybitnym naukowcem i pedagogiem znanym z publikacji na temat źródeł uprzedzeń rasowych i ksenofobii, ale także wybitnym działaczem na rzecz tolerancji, redaktorem niezwykle ważnej publikacji „Nigdy Więcej”, znanej m.in. z niezwykle skutecznej kampanii przeciw antysemityzmowi na stadionach. Jest dobrze znany słuchaczom radiowym i widzom TV, bowiem regularnie występuje w mediach jako ekspert od walki z uprzedzeniami rasowymi oraz jako pedagog społeczny o wielkiej klarowności i skuteczności przekazu. Łączy walory wybitnego naukowca, społecznika i czynnego, prodemokratycznego, promotora społeczeństwa obywatelskiego.

Nasi laureaci

Dr. Eva Kooyman-Piskorz

Wyróżniona jesienią 2011 za powołanie i wieloletnie prowadzenie w Holandii „Wandafonds” – fundacji Pomocy Polskim Dzieciom z Porażeniem Mózgowym.

Więcej…

Ryszard Bitowt

Pan Ryszard Bitowt z Mrągowa na Mazurach, jest popularyzatorem i badaczem dziejów Mrągowa i Ziemi Mrągowskiej.

Jest autorem licznych opracowań i artykułów dotyczących Ziemi Mrągowskiej. Popularyzuje wśród dzieci, młodzieży i dorosłych jej kulturę, historię i tradycje. Opracował materiały na temat legend Ziemi Mrągowskiej.

Jest założycielem teatrzyku dla dzieci „Wieś bliżej teatru”. Prowadzi w Stowarzyszeniu „Zielone dzieci” cykliczne pogadanki na temat kultury i historii Ziemi Mrągowskiej i ziem kresowych, z których pochodzą liczni mieszkańcy Ziemi Mrągowskiej.

O nagrodę wnioskowała pani Teresa Siwak.