Otrzymuje nagrodę Fundacji Polcul za propagowanie pluralizmu i tolerancji w stosunku do mniejszości narodowych i religijnych. Pan Rafał PANKOWSKI jest nie tylko wybitnym naukowcem i pedagogiem znanym z publikacji na temat źródeł uprzedzeń rasowych i ksenofobii, ale także wybitnym działaczem na rzecz tolerancji, redaktorem niezwykle ważnej publikacji „Nigdy Więcej”, znanej m.in. z niezwykle skutecznej kampanii przeciw antysemityzmowi na stadionach. Jest dobrze znany słuchaczom radiowym i widzom TV, bowiem regularnie występuje w mediach jako ekspert od walki z uprzedzeniami rasowymi oraz jako pedagog społeczny o wielkiej klarowności i skuteczności przekazu. Łączy walory wybitnego naukowca, społecznika i czynnego, prodemokratycznego, promotora społeczeństwa obywatelskiego.

Nasi laureaci

Ilona i Eugeniusz Gosiewscy

Wyróżnienie wiosna 2013

Powołanie i prowadzenie Stowarzyszenia ODRA – NIEMEN we Wrocławiu

Ilona i Eugeniusz Gosiewscy przez dziewięć lat współpracowali z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Wspólnoty Polskiej, zbierali i zawozili dary dla Polaków na Ukrainie, Białorusi i Litwie, poznawali ludzi i ich potrzeby. Poprzez p. Teresę Sobol zetknęli się z kpt. Weroniką Sebastianowicz, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi i podczas rozmowy dowiedzieli się, jakie wsparcie jest najbardziej potrzebne jej podopiecznym kombatantom.

Więcej…

Teresa i Marta Sawickie

Pani Teresa jest o pięć lat starsza od swojej siostry Marty. Kłopoty ze zdrowiem ma od dzieciństwa; serce, astma, cukrzyca, nerki. Marzyła o me-dycynie, ale rodzice odradzali w obawie, że to zbyt trudne studia dla choro-witej dziewczyny. Skończyła więc rusycystykę. Równocześnie, w tajemnicy jako wolny słuchacz, uczestniczyła w zajęciach studium pielęgniarskiego. Zdobytą w ten sposób wiedzę od razu wykorzystywała, opiekując się kilko-ma samotnymi, chorymi osobami. Zawsze czuła silną potrzebę pomagania. Z tej potrzeby powstała w 1980 r. Kuchnia.

Więcej…