Jacek Żakowski - laudacja

Otrzymuje nagrodę Fundacji Polcul za wieloletnią i niezwykle skuteczną działalność publicystyczno-dydaktyczną na rzecz tolerancji oraz demokratyzacji życia społecznego i politycznego. Pan Jacek ŻAKOWSKI jest szeroko znanym – a także popularnym i szanowanym – pisarzem-publicystą i dziennikarzem o ogromnym dorobku literackim. Publikował m. in. w „drugim obiegu”, poza komunistyczną cenzurą, a po odzyskaniu wolności stał się czołowym publicysta III Rzeczypospolitej. Jest znany i ceniony za swoją profesjonalną rzetelność, odwagę a także prodemokratyczne przekonania, które promuje w sposób niezwykle klarowny i wolny od partyjnej demagogii. Pan Jacek ŻAKOWSKI był wielokrotnie nagradzany za swój dorobek literacko-publicystyczny, m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2014 roku.

Michał Piszczek - laudacja

Otrzymuje nagrodę Fundacji Polcul za humanizacje życia poprzez wieloletnią działalność społeczną na rzecz lokalnego środowiska dzieci i młodzieży oraz udział w stworzeniu i nadzorowaniu Jadłodzielni w Toruniu. Pan Michał PISZCZEK jest niespożytym społecznikiem - organizatorem opieki nad ludźmi potrzebującymi pomocy. Współorganizował Jadłodzielnie w Toruniu – punkty wykorzystywania niesprzedanej żywności – oraz liczne programy dla dzieci z ubogich rodzin. Jego działalność od lat mobilizuje cale środowisko społeczników toruńskich, a także zaowocowała dwukrotną nagrodV Złotej Kaczki przyznawną przez magazyn „Nowości”.

Nasi laureaci

Edward Wiśniewski

Pan Edward wraz z rodziną i innymi przesiedleńcami przyjechał z Wołynia do Legnicy. To niezniszczone działaniami wojennymi miasto, pięknie położone, z cennymi zabytkami architektury i z elegancką secesją nie cieszyło przymusowych mieszkańców. Czuli się tu niepewnie i samotnie. Bardzo młody wówczas pan Edward był jednak zachwycony krajobrazem, szybko znalazł swoją pasję i przyszły zawód. Góry wokół miasta zapraszały do wędrówek, nowi mieszkańcy z tych uroków nie korzystali, tęsknili do opuszczonych rodzinnych stron z zupełnie innym krajobrazem.

Więcej…

Aleksandra i Marcin Sawiccy

Państwo Sawiccy zrobili coś sprzecznego z nurtem obecnych czasów. Ze stolicy przenieśli się na prowincję. Na „głuchą” wieś ziemi żywieckiej. Pani Ola i pan Marcin są nauczycielami, ukończyli wydział pedagogiczny na Uniwersytecie Warszawskim, przez wiele lat pracowali  w niepublicznej szkole. Była to szkoła systemu Marii Montessori. Dyplomy pedagogiki Montessori uzyskali w Niemczech, w Kolonii. Pan Marcin ukończył wydział ekonomiczny SGH w Warszawie.

Więcej…