Pani Gabriela Zatuszewska jest w Strzelnie na Kujawach cenioną regionalistką, działaczką oświatową i animatorką działań na rzecz miasta. Zaangażowana w harcerstwo podejmuje liczne inicjatywy kształtujące osobowość młodych ludzi. Organizuje akcje charytatywne na potrzeby dzieci z rodzin żyjących w trudnych warunkach. Na wniosek p. Kazimierza Chudzińskiego i członków Zarządu Towarzystwa Miłośników Strzelna pani Gabriela Zatuszewska otrzymuje nagrodę za „pracę społeczną na terenie Strzelna”.