Pan Zbigniew Wojciechowski jest wiceprezydentem Lublina. Swoje możliwości wykorzystuje dla sprawy zbliżenia i przyjaźni Polaków i Ukraińców. Jego działania i inicjatywy na tym polu cieszą się uznaniem zarówno ze strony polskiej jak i ukraińskiej. Na wniosek ks. profesora Edwarda Walewandera, dyrektora Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym na KULu pan Zbigniew Wojciechowski otrzymuje nagrodę Polculu za „pracę na rzecz przyjaźni polsko-ukraińskiej”.