Ks. Lucjan Szczepaniak ze Zgromadzenia Księży Sercanów to lekarz, kapelan i społecznik. W  Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie wziął na siebie zadanie najcięższe – towarzyszy chorym i umierającym dzieciom. Dla ozdrowieńców organizuje programy rehabilitacji przez harcerstwo. Na wniosek pani Joanny Dunikowskiej ks. Lucjan Szczepaniak otrzymuje nagrodę im. Staszki Kuratczyk i Zochy Nawojowskiej za „pracę na rzecz chorych dzieci”.