Pani Anna Preś kieruje Fundacją „Dar Serca – LOT”. Jest znana z działalności na rzecz ciężko chorych dzieci i pomocy w wysyłaniu ich na bezpłatne leczenie do klinik zagranicznych. Dzięki niej aparatura medyczna zakupiona przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy jest przewożona bezpłatnie przez LOT. Na wniosek pana Andrzeja Grabowskiego z Ciężkowic Pani Anna Preś zostaje wyróżniona nagrodą Polculu za „pracę na rzecz chorych dzieci, sierot i niepełnosprawnych”.