Pan Andrzej Piórkowski – wolontariusz w Schronisku dla Osób Niepełnosprawnych Umysłowo w Radwanowicach. Oddany im całkowicie. Kwestując w kraju i za granicą przyczynił się walnie do zebrania środków na budowę Domu Przyjaciół w Radwanowicach dla najciężej niepełnosprawnych osób. Na wniosek ks. Tadeusza Zaleskiego – szefa schroniska i jego współpracowników pan Andrzej Pazera zostaje wyróżniony przez naszą fundację nagrodą „za pracę w Fundacji im. Brata Alberta”.