Pan Maciej Pazera pracuje jako opiekun w dziennym ośrodku adaptacyjnym. Jest to placówka dla osób niepełnosprawnych umysłowo. Pan Maciej jest organizatorem i animatorem życia kulturalnego i sportowego ośrodka. Między innymi utworzył z niepełnosprawnych zespół teatralny i muzyczny. Jest filarem i dobrym duchem ośrodka. Na wniosek p. Teresy Siwak pan Maciej Pazera otrzymuje nagrodę Polculu za „pracę w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym w Gdańsku”.