Ks. Dariusz Leman – opiekun bezdomnych w Gdańsku. Udziela im pomocy duchowej i materialnej. Pomaga im uzyskać miejsce w domach pomocy społecznej, a chorym - znaleźć miejsce w szpitalu. Potrafił wciągnąć do pomocy bezdomnym dużą grupę młodzieży. Prowadzi też działalność wśród trudnej młodzieży i więźniów. Za „pracę społeczną na terenie Gdańska”  Fundacja Polcul wyróżnia ks. Dariusza Lemana nagrodą im. Krystyny i Bolesława Singlerów.