Pani Grażyna Korzeniowska jest niestrudzona w niesieniu pomocy kobietom przed i po mastektomii. Działa w klubie amazonek na terenie Instytutu Onkologii w Krakowie. U niej kobiety mogą szukać wparcia zaraz po usłyszeniu diagnozy. Na wniosek p. Joanny Dunikowskiej p. Grażyna Korzeniowska otrzymuje nagrodę Polculu za „pracę na rzecz kobiet po mastektomii w Krakowie”.