Pani Mirosława Jezior jest wicedyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Inicjuje rozmaite programy mające na celu wsparcie psychiczne dla bezdomnych i stworzenie im warunków do życia. Zorganizowała pomoc mającą na celu wyjście z bezdomności. Pani Mirosława Jezior otrzymuje nagrodę im. Eudoksji Rakowskiej za „pracę społeczną w Gdyni”. Wnioskodawczynią jest nasza konsultantka pani Teresa Siwak.