Dr Krzysztof Czuma prowadzi Szpital – Centrum Psychatrii w Katowicach i Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” zrzeszające osoby zajmujące się leczeniem psychicznie chorych i uzależnionych od alkoholu. Stosowane przez niego metody leczenia i rehabilitacji są tak skuteczne, że liczni wdzięczni pacjenci napisali wniosek do Polculu o nagrodę dla swojego Doktora. Dzisiaj p. dr Krzysztof Czuma otrzymuje nagrodę im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczów „za pracę społeczną na rzecz chorych psychicznie na Śląsku”.