Pani Maria Cieślikowa z Jerzmanowic stworzyła i prowadzi Ognisko dla osób niepełnosprawnych umysłowo. Graniczy z cudem ekonomicznym utrzymanie tej placówki. Na wniosek p. Joanny Dunikowskiej pani Maria Cieślikowa otrzymuje nagrodę im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczów za „pracę na rzecz osób niepełnosprawnych w Jerzmanowicach”.