Siostra Teresa Brzezińska stworzyła i prowadzi w Lublinie Dom Ciepła dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią. Stwarza wychowankom dobre warunki dla rozwoju psychicznego, intelektualnego i fizycznego. Na wniosek pana Michałkiewicza z Wydz. Spraw Społecznych w Lublinie Siostra Teresa otrzymuje nagrodę im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczów  za „pracę społeczną w Lublinie”.