Siostry Nulla Barbara Broda i Antonina Kamilewska podjęły systematyczną służbę na rzecz ubogiej ludności Lwowa. Najbardziej potrzebującym niosą pomoc medyczną, duchową i materialną. Służą tym ludziom bez względu na ich narodowość czy wyznanie. Na wniosek pana Stanisława Kotowicza z Australii s. Nulla i s. Antonina otrzymują nagrody im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczów za ”pracę społeczną na terenie Lwowa”.