Pani Bożena Szymańska-Ugowska pracuje na rzecz zachowania i krzewienia kultury kaszubskiej. Jest kaszubską poetką. Uczy języka kaszubskiego dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Na wniosek pani Teresy Siwak pani Bożena Szymańska-Ugowska otrzymuje nagrodę im. Eudoksji Rakowskiej za „działalność kulturalną i społeczną na terenie Kaszub”.