Pani Maria Sulima jest przewodniczącą Polskiej Macierzy Szkolnej i organizatorką klubów polonijnych na  Białorusi. Jest rzeczniczką przyjaźni między Polakami i Białorusinami. Organizuje w Brześciu wieczory poezji i muzyki polskiej, białoruskiej i rosyjskiej. Na wniosek Fundacji Młodej Polski pani Maria Sulimazostaje wyróżniona nagrodą Polculu za „pracę na rzecz przyjaźni między narodami polskim i białoruskim”.