Pani Aneta Stodulska prowadzi w Lublinie zespół teatralny którego aktorami są ludzie niepełnosprawni. Praca w zespole daje im poczucie własnej wartości i pewności siebie. Na wniosek pana Grzegorza Żuka, laureata Polculu, pani Aneta Stodulska otrzymuje nagrodę za „działalność teatralną z osobami niepełnosprawnymi w Lublinie”.