Pan Michał Sobelman jest Izraelczykiem, polskim Żydem i historykiem. Jest autorem filmów dokumentalnych, w których dominują wątki polsko-żydowskie. Misja której się podjął i którą realizuje to budowa mostów między Polakami i Żydami. Na wniosek pani Joanny Dunikowskiej pan Michał Sobelman zostaje wyróżniony nagrodą im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczów za „działalność publicystyczną i twórczość filmową na rzecz pojednania polsko-żydowskiego”.