Pani Arleta Rutkowska pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi w klasach integracyjnych w Gdańsku. Poprzez występy  w zespole wokalno-tanecznym stwarza tym dzieciom możliwości szybszego rozwoju psychicznego i fizycznego.  Na wniosek pani Teresy Siwak pani Arleta Rutkowskazostaje wyróżniona nagrodą im. Eudoksji Rakowskiej za „pracę na rzecz dzieci niepełnosprawnych w zostaje wyróżniona nagrodą im. Eudoksji Rakowskiej za „pracę na rzecz dzieci niepełnosprawnych w Gdańsku”.