Pani Inga Mach, zamieszkała na ziemi kaszubskiej ratuje zabytki kultury kaszubskiej. Znakomicie opanowała haft kaszubski. Zajmuje się renowacją starych ornatów, sztandarów i miejscowych strojów. Uczy młodzież przywiązania do tradycji i kultury kaszubskiej.Na wniosek pani Teresy Siwak pani Inga Mach otrzymuje nagrodę im. Krystyny i Boleslawa Singlerów za „działalność na rzecz kultury kaszubskiej”.