Ojciec gwardian Przemysław Konkel prowadzi szeroką działalność charytatywną I kulturalną na rzecz środowiska swojej parafii w Wejherowie. Wraz z zespołem wolontariuszy dożywia ubogich, rozdaje ciepłe ubrania, wydaje talony na opał i czyni jeszcze wiele innego dobra. Na wniosek p. Teresy Siwak ksiądz Przemysław Konkelotrzymuje nagrodę Polculu za „działalność charytatywną w Wejherowie”.