Pani Ines Kierzkowska-Żuk współtworzy pismo „Obyczaje”, którego celem jest krzewienie kultury dobrych obyczajów w polskim społeczeństwie. Bez jej zaangażowania dalsze wydawanie tego tak ważnego pisma nie byłoby możliwe. Na wniosek pani Danuty Kurczab, laureatki Polculu, pani Ines Kierzkowska-Żuk otrzymuje nagrodę za „działalność społeczną na rzecz czasopisma „Obyczaje””.