Pani profesor Dora Kacnelson spędziła wiele lat na wschodniej Syberii badając losy polskich katorżników zesłanych tam po powstaniach w XIX wieku.  Jej działalność społeczna to pomoc dla Polaków i Żydów żyjących w nędzy na Ukrainie. Walczy z antysemityzmem i antypolonizmem.Na wniosek pani Joanny Dunikowskiej Pani Dora Kacnelsonzostaje wyróżniona przez Polcul nagrodą im.Krystyny i Bolesława Singlerówza „obronę praw mniejszości narodowych i za działalność na rzecz pojednania polsko-żydowskiego i polsko-ukraińskiego”.