Pani Marta Gutowska szkoli społecznie psy ratownicze. Jest inicjatorką powołania Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami. Na swoim koncie stowarzyszenie ma uratowanie niejednego ludzkiego życia. Na wniosek pani Joanny Dunikowskiej Fundacja Polcul przyznała pani Marcie  Gutowskiejnagrodę im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczów za “pracę w Stowarzyszeniu Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami”.