Pani Krystyna Gil jest Romką i dobrym duchem dla małopolskich Romów. Przylgnęło nawet do niej miano „romska Ochojska”. Organizuje szeroko zakrojoną pomoc dla romskich rodzin. Założyła Stowarzyszenie Kobiet Romskich. Podejmuje liczne działania na rzecz promocji kultury romskiej. Na wniosek pani Joanny Dunikowskiej Fundacja Polcul przyznała pani Krystynie Gilowejnagrodę im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczów za„pracę społeczną na rzecz małopolskich Romów i założenie Stowarzyszenia Kobiet Romskich”.