Pan Adam Chłopek jest nauczycielem w Drohobyczu na Ukrainie. Założył tam i prowadzi polską sobotnią szkołę z filiami w Medenicach, Słońskiem i Wołoszczy. Jest kontynuatorem dzieła wielkich polskich społeczników na Ukrainie. Na wniosek pani Dory Kacnelson i pani Joanny Dunikowskiej pan Adam Chłopek otrzymuje nagrodę im. Staszki Kuratczyk i Zochy Nawojowskiej za „działalność  społeczno-oświatową w Drohobyczu”.