Pani Ewa Borowczyk jest nauczycielką w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci niepełnosprawnych w Damnicy. Dzięki niej dzieci te otwierają się na świat i przełamują bariery dzielące je od świata zwanego normalnym. Na wniosek pani Teresy Siwak pani Ewa Borowczyk otrzymuje nagrodę za „działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych w Damnicy”.