Pani Teresa Bazała jest nauczycielką w Nowej Rudzie. Tam na pograniczu angażuje się aktywnie w proces pojednania między Polakami, Niemcami i Czechami. Na wniosek pana Juliana Golaka, laureata Polculu z Ziemi Kłodzkiej pani Teresa Bazałaotrzymuje nagrodę im. Staszki Kuratczyk i Zochy Nawojowskiej za „działalność na rzecz przyjaźni polsko-czeskiej i polsko-niemieckiej”.