Pan Krzysztof Zakrzewski – mimo ruchowej niepełnosprawności, jest pełen energii i entuzjazmu w organizowaniu pomocy innym niepełnosprawnym. Na wniosek pani Janiny Moskalczuk pan Krzysztof Zakrzewski otrzymuje nagrodę im. Staszki Kuratczyk i Zochy Nawojowskiej za „działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Siedlec”.