Pan Marian Przybylski jest współzałożycielem lokalnego Towarzystwa Miłośników Strzelna, współtwórcą i redaktorem miejscowej gazety „Wieści ze Strzelna”, autorem szeregu publikacji o przeszłości miasta i animatorem wielu obywatelskich inicjatyw. Na wniosek pana Kazimierza Chudzińskiego, laureata Polculu, pan Marian Przybylski otrzymuje nagrodę im. Staszki Kuratczyk i Zochy Nawojowskiej za „działalność społeczną i publicystyczną na terenie Strzelna”.