Pani Grażyna Sochacka i pan Jan Mąkosa  prowadzą dwa domy dla bezdomnych kobiet i mężczyzn. Podejmują działania na rzecz usamodzielnienia się ich podopiecznych. Na wniosek pani Teresy Siwak pani Grażyna Sochacka i pan Jan Mąkosa otrzymują nagrody Polculu. Pani Grażyna nagrodę im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczów, a pan Jan nagrodę im. Jerzego Bonieckiego