Pani Joanna Kuzaj dyryguje trzema chórami w Lublinie: szkolnym, gimnazjalnym i parafialnym. Chóry te udzielają się społecznie uświetniając liczne uroczystości. Na wniosek pani Joanny Moskalczuk pani Joanna Kuzaj otrzymuje nagrodę im. Eudoksji Rakowskiej za „krzewienie kultury muzycznej i popularyzację muzyki chóralnej na terenie Lublina”.