Pani Maria Janik otoczyła opieką bezdomne kobiety i bezdomnych mężczyzn na wsi. Na wniosek pani Anny Widajewicz pani Maria otrzymuje nagrodę im. Jerzego Bonieckiego za „stworzenie i prowadzenie domu dla samotnych i bezdomnych w Pobroszynie koło Opatowa”