Pani Barbara Cwalina od 20 lat zajmuje się wychowaniem opuszczonych dzieci. Jest matką jedenaściorga przysposobionych dzieci. Na wniosek pani Anny Widajewicz pani Barbara otrzymuje nagrodę im. Jerzego Bonieckiego za „wieloletnią działalność wychowawczą i stworzenie rodzinnego domu dziecka w Biłgoraju”.