Pan Mirosław Bandel działa w Stowarzyszeniu Współpracy Polska – Wschód w Szczecinie. Organizuje liczne konkursy i imprezy dla młodzieży, których celem jest poznanie języka i kultury rosyjskiej. Na wniosek księdza profesora Edwarda Walewandera pan Mirosław Bandel otrzymuje nagrodę Polculu za „działalność na rzecz zbliżenia pomiędzy Polakami i Rosjanami”.