Siostra Marianna Żdanowa z zakonu sióstr Matki Miłosierdzia jest współzałożycielką, opiekunką i przełożoną w Domu Repatrianta z Kazachstanu „Ojczyzna” w Syrkowicach. Jak mówią mieszkańcy tego domu siostra Marianna jest ich dobrym duchem, który opiekuje się nimi jak najlepsza matka. Na wniosek pani Teresy Siwak siostra Marianna otrzymuje nagrodę im. Zofii i Jerzego Bonieckich za „opiekę nad mieszkańcami Domu Repatrianta  z Kazachstanu „Ojczyzna” w Syrkowicach.