Ks. Jerzy Wyrzykowski jest proboszczem w Duninowie koło Ustki. Z pomocą parafian zbudował centrum edukacyjno-ekologiczne. Organizuje tam między innymi wypoczynek wakacyjny dla biednych dzieci, również dla dzieci z Litwy i Białorusi. Na wniosek pani Teresy Siwak ks. Jerzy Wyrzykowski otrzymuje nagrodę Polculu za „działalność na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców Duninowa”.