Pani Anna Tarnawska jest urzędniczką w Wojewódzkim Zespole Pomocy Społecznej w Krakowie. Jest niezwykłą urzędniczką. Jak mówią niektórzy „urzędniczką od rzeczy niemożliwych”. Część swojej pracy wykonuje pod szyldem Urzędu, którą potem kontynuuje wieczorami i w dni wolne od pracy. Na wniosek pani Joanny Dunikowskiej pani Anna Tarnawska otrzymuje nagrodę im. Eudoksji Rakowskiej za „wrażliwość w służbie społecznej i niesienie pomocy ludziom w potrzebie”.