Pan Wacław Strakowski jest emerytowanym nauczycielem wychowania fizycznego w Wejherowie. Opiekuje się chłopcami ze środowisk patologicznych, z nałogami, i takimi, którzy weszli w konflikt z prawem. Im poświęca swój czas i siły, daje serce i ciepło, uczy i wychowuje. Wychowuje ich przez sport. Dla nich zorganizował klub „Spartanie”. Na wniosek pani Teresy Siwakpan Wacław Strakowski otrzymuje nagrodę im. Eudoksji Rakowskiej za „pracę wychowawczą wśród młodzieży Wejherowa”.