Pan Sławomir Prusakowski  jest zeszłorocznym absolwentem psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Szeroki zakres jego działalności społecznej obejmuje pracę z dziećmi i młodzieżą cygańską, pracę charytatywną na rzecz potrzebujących, pracę na rzecz polepszenia relacji młodzieży z młodzieżą białoruską, litewską, niemiecką i izraelską, i jeszcze wiele innych przedsięwzięć. Na wniosek pani Barbary Weigl pan Sławomir Prusakowski otrzymuje nagrodę Polculu za „pracę wychowawczą wśród młodzieży i kształtowanie postaw tolerancji”.