Krzysztof Piotrowski - laudacja

Pan Krzysztof Piotrowski jest nauczycielem w Morągu, kształtującym skutecznie u uczniów postawy tolerancji wobec mniejszości narodowych i społecznych, a także postawy społecznego zaangażowania na rzecz swojej „małej ojczyzny”. Pan Krzysztof Piotrowski otrzymuje nagrodę Polculu za „działalność społeczno-wychowawczą w Morągu” na wniosek pani Joanny Dunikowskiej.