Pan Paweł Orlof jest organizatorem i czynnym czlonkiem Fundacji „Robinson Crusoe” zajmującej się przystosowaniem młodzieży z domów dziecka do samodzielnego życia. Na wniosek pani Anny Laddy Widajewiczpan Paweł Orlof otrzymuje nagrodę za „pracę na rzecz przystosowania młodzieży z domów dziecka do samodzielnego życia”.