Pan Jacek Olejnik jest młodym psychologiem. Podejmuje liczne inicjatywy na rzecz nauczania  o mniejszościach narodowych, o Holokauście, o prawach człowieka, i konfliktach etnicznych. Angażował się czynnie w pomoc charytatywną dla Czeczenii, dożywianie dzieci w ramach Polskiej Akcji Humanitarnej, i pomoc dla dzieci z rumuńskiej Bukowiny. Ma jeszcze wiele innych działań na swoim koncie na rzecz tolerancji i pomocy słabszym. Na wniosek pani Barbary Weigl pan Jacek Olejnik otrzymuje nagrodę Polculu za „pracę na rzecz tolerancji”.