Pan Dr Krzysztof Liszcz z Toruniato fundator i prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę”. Dr Liszcz jest człowiekiem bardzo zasłużonym w dziele upowszechniania nowych metod przyśpieszania rozwoju dzieci z porażeniem mózgowym i uszkodzeniami mózgu. Na wniosek pana Leszka Zaleskiego pan dr Krzysztof Liszcz otrzymuje nagrodę im. Staszki Kuratczyk i Zochy Nawojowskiej za „niesienie wszechstronnego wsparcia rodzinom dzieci z uszkodzeniami mózgu”.