Pani Alicja Derkowska przewodzi Małopolskiemu Towarzystwu Oświatowemu w Nowym Sączu. Wśród licznych kierunków działalności towarzystwa  wymienić trzeba: pomoc edukacyjną dla kobiet romskich, organizowanie na Bałkanach stowarzyszeń typu „rodzice- nauczyciele”, porady dla nauczycieli matematyki w szkołach wiejskich, i wiele innych. Pani Alicja Derkowska otrzymuje nagrodę Polculu na wniosek pani Barbary Weigl za „działalność w Małopolskim Towarzystwie Oświatowym”.