Pani Ewa Dembek jest animatorką kultury na wsi, w Lipinkach. W wiejskiej szkole założyła i prowadzi cyrk, teatr pantomimy, teatr dziecięcy i teatrzyk kukiełkowy. Pani Ewa Dembek otrzymuje nagrodę Polculu na wniosek pani Teresy Siwak za działalność wychowawczą i kulturalną w Lipinkach.