Pan Józef Czerwiński jest nauczycielem i dyrektorem szkoły podstawowej im. Władysława Andersa w Gdańsku. W tej szkole dzieci niepełnosprawne, dzieci z rodzin patologicznych i z rodzin ukraińskich są otaczane szczególną opieką. Na wniosek pani Teresy Siwak pan Józef Czerwiński otrzymuje nagrodę za „kształtowanie postaw obywatelskich młodzieży szkolnej i wychowywanie jej w szacunku dla osoby ludzkiej”.